Ana Sayfa   İletişim Formu
     
 
 • Home
   Dua Hakkında
   Dua, insanın Allah’a yönelmesi,yaratanından dilemesi,istemesidir.Dua büyük bir ibadet sayılmaktadır.Dua ederken ,mutlaka Arapça olacak diye bir kural yoktur.Belirli şartları yerine getirerek, içinden geldiği gibi edilir.Ancak Allah’tan istekler meşru olmalı ve olmayacak şeyler istenmemelidir.
   Kur'an da Dua
   Hak Teala buyuruyor ;”Ey habibim!”Eğer benim kullarım sana beni sorarlarsa onlara çok yakın olduğumu söyle.Bana dua edince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki maksatlarına nail olabilsinler.”(Bakara-186)
   Hadislerle Dua
   “Büyük zorluklarla karşılaştığınız zaman; “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” zikrine devam ediniz. (Ebu Davud,vitr,25;TirmiziKıyame,8; İbn Hanbel,Müsned,1/336)
   Peygamberimizin Dualarından Bazıları
   ”Ya Rab, benim hatalarımı,bilmeden yaptıklarımı,işimde aşırı gitmemi ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle.Allah’ım ,benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi,hata ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle.”(Buhari Deavat,60;Müslim,70)
   Dua Nasıl Yapılmalı?
   “Sakın sizden biri dua ederken “Ya Rabbi dilersen beni mağfiret eyle ,dilersen bana merhamet eyle” demesin.İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin.Çünkü Allah’ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kuvvet yoktur.” (Buhari,Deavat,21)
   Dua'nın Adabı
   Abdestli bulunmak,bir namazdan sonra yapılmalı, Önce tevbe be istiğfar yapılmalı, kıbleye yönelmeli,duadan önce Allah’a hamd edilmeli...
   Çeşitli Dualar
   “Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin üçte biri kaldığı sırada dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur:”Bana dua eden var mı,duasına icabet edeyim?İstediğini vereyim.Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim? (Buhari,Teheccüt,14)
  • Vesvese Nedir?
   Vesvese ,gizli ses demektir.İnsanın içinden ,duygu,düşünce veya bir sesin gelerek onu yönlendirmesidir.Genelde bu duygular kişiyi olumsuzluklara yöneltir.Adeta ikinci bir şahsın onu içinden yönlendirmesi gibi olur.
   Vesvese ile İlgili Ayetlerden Bazıları
   “Ey Adem oğulları! Şeytan;babanla ananızı ,avret yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardığı gibi,sakın sizi de belaya uğratmasın!Çünkü o ve taraftarları ,sizi,sizin kendilerini göremeyeceğiniz cihetten (yönden ,taraftan) görürler.Biz, o şeytanları,iman etmeyen kimselerin dostları kılmışızdır.” (Araf;27)
   Cin Nasıl Vesvese Verir?
   Şeytan veya cinin vesvese verebilmesi için, önce onun, insanın bedenine girmesi gereklidir.Hicr suresi 27. ayeti, cin ve şeytanın ateşten yaratıldıklarını,mesamata yani maddeye ve insanın vücudundaki görünmez deliklerden içeri girebildiğini belirtmiştir.
   Vesveseden Nasıl Kurtuluruz?
   Hicr Suresi 27. ayetinin tefsirinde; Cinlerin insan bedenine girdiği açıkça belirtilmiştir.Şeytan ve cin ateşten yaratıldıkları için bu tefsir şeytan içinde geçerlidir.Zaten Kur’an’ı Kerimde cin ve şeytan bazen birbirinin yerine de kullanılmıştır.Allah’a isyan eden,inkar eden cinlere şeytan diyoruz.Bunlar bedensiz varlıklardır.Yüce Allah bunları ateşten,bugünkü anlamı ile ışınlardan-şuadan yaratmıştır.
 • Sale
   Cin Nedir?
   Cin, arapça bir kelime olup “gizli,örtülü” anlamındadır.Kuran’ı Kerimde otuzdan fazla ayette geçmektedir.Ayrıca Kur’an’ı Kerim’de başlı başına ;yetmiş ikinci sırada yirmi sekiz ayetli Cin suresi bulunmaktadır.
   Cinler İnsanın Bedenine Girebilir mi?
   Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde; “Vel canne halaknahü min kablü min narus semum” Meali;” (Cannı da(insandan önce) mesemeta (yani maddeye) nüfuz edici ateşten (ışınlardan ,enerjiden) yarattık. (Hicr-27)
   Cinler Gaybı Bilirler mi?
   Gayb ,bilinmiyen demektir.Yanlış bir inanış olarak, gayb “gelecek “ olarak düşünülür.Gerçekte gayb;Bir kişinin, geçmişte, şu anda ve gelecekte bilemedikleridir..Cinler geçmiş olaylardan ancak gördüklerini, yaşadıklarını bilebilir. Her şeyi bilemezler.Bildikleri ise (o olayı gören bilen) başka cinlerden öğrendikleridir.Şu an içinde durum aynıdır.Geçmişi ve şu anı bilemeyen cinler geleceği nasıl bilecekler!
   Cinler Nasıl Beslenirler?
   Bu konuda ilim adamları üç ayrı fikir ortaya atmışlardır. 1-Cinler yemezler içmezler.Bu itibar edilmeyen bir sözdür. 2-Onlardan bir kısmı yer, içer bir kısmı yemez içmez .
   Cinler İnsanlarla Evlenir mi?
   Erkek cinin insan kadınla,kadın cinin insan erkekle cinsel ilişki kurması en çok karşılaşılan olaylardandır.Halk arasında “cinle evli” tabiri çokça kullanılmaktadır.İnsanların hemen tamamı,nasıl olduğunu merak etmekte;cinin enerji halinden çıkıp madde haline geldikten sonra bu ilişkiyi yaptığını sanmaktadır.
   Cinler Mükellef mi?(Allah'a Karşı Sorumlu mu?)
   Bütün alimlere göre,ittifakla cinler mükellef ve muhatabtırlar.
   Cinler İnsanlarla İletişime Geçebilir mi?
   Cinlerin insanlarla iletişime geçmesi ancak ,insanın bedenine görmesiyle olur.
   Cinler Ne Kadar Yaşarlar?
   Cinler çok yüksek bir hızda hareket ederler.Onları göremeyişimizin nedeni de bu yüksek hızlarındandır. Bu nedenle ömürleri,insanların ortalama ömürleri olan 70 senenin 10 -12 katı yani 700 ile 1000 sene arasında değişmektedir.
 • Community
   Büyü Nedir?
   Büyü, büyücünün cin ve şeytanları ve bazı malzemeleri kullanarak,kişileri fiziksel ,ruhsal ve uykularında etkileyen ,islamiyetle hiçbir ilgisi olmayan ,büyücüler tarafından yapılan ve peygamberimizin şirkten (Allah’a,ortak ,eş koşma) sonra büyük günahlardan saydığı haram bir eylemdir.
   Büyünün Olduğuna Kur'an-ı Kerim'den İspatlar
   De ki:”Ağaran sabahın Rabbine sığınırım!Yarattıklarının şerrinden ve karanlığını yaydığında kapkara gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiği zaman,kıskanç kişinin şerrinden!” (Felak Suresi)
   Büyünün Olduğuna Hadislerden İspatlar
   Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet edilmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Helak edici yedi büyük günahtan sakının!” Sahabe sordu: -Nedir onlar Allah’ın Rasulu?..
   Büyülü Kişide Görülen Sıkıntılar
   Büyülü bir kişi ; fiziksel , ruhsal ve uykusunda olumsuz durumlar yaşar.İnsanın bedenine cin musallat olması(girmesi) iki halden biriyle olur.Büyücü göndermiştir veya kendi isteği ile girmiştir.Hangisi olursa olsun, o kişi aşağıdaki belirtilerden en az 4-5 tanesini yaşar.
   Üzerimizde Büyü veya Cin Musallatı Olduğunu Nasıl Anlarız?
   Aşağıdaki ayetlerden her birini en az 40-50 kere okuyun; eğer içinize daralma ,sıkıntı heyecan,bedende uyuşmalar,ağlama ,baş ağrısı, titremeler vb. şeyler oluyorsa ...
   Büyü Nasıl Bozulur?
   Büyü, büyücünün insanın bedenine cin musallat etmesi olayıdır.Büyücü,cini insana musallat ederken, bir takım malzemeler kullanmış olabilir.( muska gibi) Bu malzemelerin bulunması büyüyü çözmez.Bulsanız bile ,büyünün asli unsuru olan cin hala bedendedir.O halde vücuttaki cini çıkarma ,çıkmazsa yakmak lazımdır.
 • Store Locator
   Muska Nedir?
   Muska,İslam öncesi zamanlarda ,doğa üstü güçlere,cinlere ve şeytanlara karşı korunmak üzere,çeşitli şekillerde yazılıp takılmıştır.Fakat içlerine bakıldığında ,anlamı olmayan bir takım yazı ,şekil ve karamalardan ibarettir.
   Cincinin Buldum Dediği Muska ile Büyü Çözülür mü?
   En çok duyduğumuz sözlerden biride;bilmem kim hoca ,bana yapılan muskayı,büyüyü buldu büyü çözüldü.Peki bulundu da neden hala rahatsızlık çekiyorsun?
   Muskanın Büyülü veya Cinli Kişiye Yararı Olur mu?
   Muska yazmak peygamberimiz tarafından meşru sayıldığına göre; Yazılmasında bir sakınca olmayıp,ancak belirli şartların yerine getirilmesi lazımdır.
 • Products
   Nazar Nedir?
   Nazar,göz değdirmek,kötü gözle bakmak anlamına gelir.Kur’an’ı Kerim’de nazardan bahseden ayetlerde vardır.
   Nazarın Etkileri
   İki çeşit nazar etkisi bulunmaktadır.
 • Products
 • Products

BÜYÜ NEDİR? BÜYÜDEN NASIL KURTULUNUR? BÜYÜLÜ KİŞİDE GÖRÜLEN BELİRTİLER NELERDİR?

CİN ÇARPMASI NEDİR? CİN ÇARPMASINDAN NASIL KURTULUNUR?

KARABASAN NEDİR? KARABASANDAN NASIL KURTULUNUR?

NAZAR NEDİR? NAZARIN ETKİLERİ NELERDİR? NAZARDAN NASIL KURTULUNUR?

Haktan Hoca;medyum,falcı,astrolog,cinci ve büyücü değildir.Sadece,cin musallatına uğramış veya kendisine büyü yapılmış kişilere,Kur'an'ı Kerim tedavisi yaparak, onları bu sıkıntılarından Allah Celle Celaluhü'nün izniyle kurtarır.

Büyü nedir?Büyü nasıl bozulur?Büyü belirtileri nelerdir?Büyüden nasıl kurtulunur?Bozulmayan büyüler cin musallatı ve cinler hakkında önemli bilgiler...

İnsanların büyük çoğunluğu tarafından gerçek olarak bilinmeyen büyü ve cin musallatı hakkında, hemen hiç bir yerde bulamayacağınız önemli bilgileri vereceğim. Burada yazdığım her bilgi kesinlikle doğrudur. Bilmediğim veya tereddüt ettiğim hiç bir şeyi, kimseyi yanıltmamak için yazmadım. Başınıza büyü veya cin musallatı geldiğinde bunlardan kurtulmak için hangi yol ve yöntemleri izlemeniz gerektiğini anlaşılır bir şekilde açıkladım. Özellikle büyüden ve cin- şeytan musallatından kurtulmanın tek yolun Kur'an'ı Kerim ile olacağını özellikle vurguladım. O kadar çok insanı dinledim ki, Kur'an'ı Kerim dışındaki yöntemlerle şifa arayanların hiç birisinin iyi olmadığını üstelik daha da kötüye gittiğini gözlemledim. Bu nedenlerden dolayı büyü bozdurmak istiyorum veya büyü bozdurmak için iyi bir hoca arıyorum diyenler, bu siteyi tamamen okuyup karar vermelerinde büyük fayda vardır.Cin musallatının,büyünün ne olduğunu ve bunlardan nasıl kurtulabileceğinizi öğreneceksiniz. Büyü yaptırma,fal, gelecekle ilgili konular için aramayınız. Bunlar çalışma alanım değildir.Sadece cin musallatından kurtulmak ve büyü bozdurmak için arayınız.

Halkımız, cin musallatı ve büyü ile ilgili hemen hergün yeni sorular sormaktadır.İnsanlar bu bilgileri öğrensinler, bunların çözümünde yanılmasınlar,doğru yeri bulsunlar amacıyla, siteye o soruların cevaplarını yazıyorum.Siteyi sık sık güncelliyorum.

"Biz Kur'an'dan öyle ayetler indiririz ki mü'minler için bir şifa ve rahmettir; zalimlerin ise ancak zararını artırır! (İsra,82)

Musibeti veren de Allah'tır, onu kaldıracak olan da Allah'tır. Çünkü Yüce Allah Kur'an'ı Kerim'de:

"Eğer Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır dokundurursa bilmiş ol ki O her şeye kâdirdir!". (En'am,17) buyurmuştur.

Allah, her işi bir sebebe bağladığından, bu tür sıkıntıları olanlar doğru bir şifa verici bulduklarında, Allah'a şükretmelidir. Eğer Allah senin iyi olmanı murat etmişse o kişiyi sana buldurur. "Bulana değil, buldurana bakacaksın." Ve sıkıntın olduğunda gece gündüz şifanın sebebi için Allah'a yalvarmalısınız.

"Hiçbir kötülük, Allah'ın izni olmadan isabet etmez! Kim Allah'a iman ederse, Allah da onun kalbine hidayet verir ve Allah her şeyi bilendir." (Teğabün,11)

Çeşitli fal bakanlar, " Benim müslüman cinlerim var" diyenler,Kur'an'ı Kerim haricinde şifa vermeye kalkanlar Allah, peygamber,din,iman deyip bir karış sakal bırakıp sonra da "büyü yaparım" diyenlerden uzak kalmanızı özellikle hatırlatırım. Bu kişilerden yardım almak şöyle dursun, sıkıntılarınız daha da artacaktır.

Cincilik yöntemleri ile büyü bozulamaz ve cin musallatı giderilemez

Bazı cinciler kendilerini öyle anlatıyorlar ki, her şeyi yapar zannedersin.İnsanları getiriyor,götürüyor,ayırıyor, birleştiriyor,büyü yapıyor,büyü bozuyor,her şeyi biliyor.Biriside demiş ki, sakla bakayım muskayı cinlerime nasıl bulduruyorum.Muskayı cinlerin bulsa ne olacak?Büyü mü bozulacak? O kadar yeteneğin varsa, bu kadar kayıp insan var,bulsana bir tanesini! Kıymetli eşyalar kayboluyor bulsana! Bu cincilerin en büyük özelliği gurur ve kibirdir.Onların hiç biri insanlara faydalı olamaz.Bunları açıklarken kafadan atmıyorum.Bu cincilerden o kadar çok tanıyorum ki,oradan biliyorum.Büyülü veya cin musallatına uğramış insanlara da şaşmamak elde değil.Gidiyor cinciye; ananın adı ne?Doğum tarihin ne? diye soruyor cinci, al şu muskayı veya al şu suyu iç, şunu oku bunu oku diyor,o kişide bunları uyguluyor.Bekliyor büyü bozulacak! Büyüyü hoca bozar sen değil!

Büyü bozma ve cin musallatını gidermek için yapılan yanlışlar

Adam büyü yapıyor,cin ve şeytanlarla işbirliği içinde,gırtlağına kadar batmış, birde kendine "hoca" deniyor.Büyü yapana "hoca" değil "büyücü" denir.Hoca islami bir kavramdır.Hoca büyü yapıp insanlara zulmetmez,günaha girmez.Hoca, iyiyi,doğruyu,güzel olanı söyler,insanları kandırmaz! Para kazanmak için yalan söylemez! Büyü yapan kişi asla büyü bozamaz,cin musallatını gideremez.Büyücünün, büyü bozarım demesine aldanmayınız.

Bazıları şirinlik,sıcaklık,iyilik büyüleri adı altında büyü yapmakta ve yaptırmaktadır.Şunu hiç bir zaman unutmayınız ki,adı ne olursa olsun büyü ile birşey elde edemezsiniz.Üstelik sevdiğiniz insanı hasta edersiniz.Büyü büyüdür akı,karası,siyahı, beyazı olmaz.Hepsi haram ve günahtır.

Bu konularla ilgili yazılanlara bakıyorum, inceliyorum, çoğu Kur'an'a ve hadislere göre değil kendi kafasına, düşüncesine göre bir şeyler yazmış. Çoğunun da gerçekle ilgisi yoktur. Yaptığın her işin mantığını izah etmen lazımdır.Mesela birisi demiş ki; yedi cami çeşmesinden su al bununla yıkan ve iç biiznillah büyün bozulur. Veya sirkeli suyla yıkan büyü bozulur. Yedi cami çeşmesinden su almanın veya sirkeyle yıkanmanın veya içmenin, büyü bozma ile ne alakası var? Hiç bir ilgisi yoktur.Bunun mantıklı açıklaması yapılamaz.Bir başkası besmele çekmeden kurban kesmesini söylemiş.Büyü öyle bozulurmuş! Besmele çekmeden kestirdiğin kurbanı kime kestiriyorsun?Kim için kestiriyorsun?Tabiki şeytan için kestiriyorsun. Allah için kesilen kurban besmele ile kesilir.

Birisi yazmış,kısmet açarım.Biraz mantıklı düşünelim.Eğer hocaların,cincilerin kısmet açacak kadar güçleri olsa; kısmeti kapalı kişiler bunlara gider,kısmetini açtırır,her istediği olur.Böyle bir şeyin olması imkansızdır.Veren de alan da Allah olduğuna göre,Allah'a rağmen bu kısmeti nasıl açacaksın?Kısmet açma diye birşey yoktur.Birisine büyü yapılmış veya cin musallat olmuşsa, o kişinin işleri ters gidebilir.Bu durumda okuyarak düzeltilir.Kısmet açmak için vefk yazıyormuş'Hemde kişiye özel! Bunlara inanmayınız.Bir derdin,sıkıntın,kısmetsizliğin varsa,Alırsın abdest, iki rekat hacet namazı kılarsın, Allah'tan ne istiyorsan dilersin.İsteğini en az üç kere tekrarla, yedi kere tekrar daha iyidir.Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de böyle yapardı.Dileğin olana kadar dua edersin. Bu konularda Allah'tan başkasına sığınma! Sığınırsan Allah seni o kişiye havale eder.Bu sayfanın en altında bulunan ayeti iyi okuyun ve düşünün.

Bir diğeri de demiş ki: "Bağlama büyüsü yaparım, cinlerle değil Rahmani olarak." Sen kendini hemen ele verdin. Büyü haram mı,dinimiz de yasak mı?Haram ve yasak. O halde Allah'a atıfta bulunarak nasıl Rahmani büyü yaparım diyorsun? Allah'ın haram ettiği büyü için Rahmani diyorsun' Büyü cin kullanılmadan yapılmaz. Bu kadar bilinçsiz,bilgisiz,ilimsiz söz söyleyen hiç bir şey bilmiyor demektir.Birde insanlara yardımcı olurum diyorsun. İnsanlar bu gibi hocalara nasıl inanıyor,hayret ediyorum.

Bu site iyi bir şekilde okunup incelendiğinde;Büyünün ne olduğunu,büyü belirtilerini,büyüden kurtulma yollarını,yapılan büyünün insan üzerindeki tesir ve etkilerini,büyünün nasıl bozulacağını öğreneceksiniz.Büyü ile ilgili gizlilikleri ve sırları açıkladım.Sizlere bilmeniz gereken önemli bilgileri açıkça yazdım.

Ayrıca cin musallatının ne olduğunu, cinlerin insanlara neden musallat olduğunu,cin musallatını nasıl anlarız? Cin musallatından nasıl kurtuluruz?sorusunun cevabını, cin musallat olan kişinin nasıl olduğunu,büyü ve cin musallatı ilişkisi gibi bir çok sorunun yanıtlarını bulacaksınız.Cin musallatına uğramış veya büyülü kişilerin okuyacağı etkili duaları da ilave ettim.

Bazıları da, muskacıdır. her gelene muska verir takmasını öğütler. İleri ki bölümler de açıklayacağım üzere,muskanın cin musallatı veya büyü bozmada kesin bir iyileştirici özelliği yoktur. Ancak tedavi uzun sürerse o zaman geçici olarak verilir.Bir insanın ömür boyu muska takması mümkün değildir. Zaten kolayda değildir.

Adam takkeyi takmış, sakalı uzatmış, cübbeyi de giymiş, Allah,din, imandan anlatıyor bahsediyor, öbür yandan bilmem ne falina bakarım, cinlerle iş görürüm,aşk büyüsü yaparım,bağlama büyüsü yaparım,yıldızname bakarım diyor.Nerede kaldı senin müslümanlığın? Büyü yapan, fal bakan istediği kadar Allah'tan bahsetsin,Onun hiç bir inandırıcılığı olmaz.Büyü yapan büyü bozamaz.Çünkü büyü yapan şeytanlarla işbirliği içindedir. Söylediklerinin bir kısmı doğru bile olsa...

Bu işlerle ilgili bir çok önemli bilgileri yazdım ki, kimse sizi aldatmasın, yanlış yollara sevketmesin. Allah göstermesin başınıza böyle bir iş geldiğinde ne yapacağınızı bilmenizi istedim ve özellikle bu işin şifasının yalnızca Kur'an'ı Kerim'de olduğunu özellikle vurguluyorum.Büyü bozdurmak istiyorum diyenlerin makaleleri iyi okuyup bu konular hakkında bilgi sahibi olduktan sonra karar vermelerinde büyük fayda vardır.

Bozulamayan büyü olur mu?

Halkımızın en çok muzdarip olduğu konulardan biridi de bozulmayan büyülerdir.Şunu aklınızdan çıkarmayın, büyü sadece Kur'an'ı Kerim'le bozulur.Eğer sana yapılan büyüyü Kur'an dışındaki işlemlerle bozmaya çalışmışlarsa büyü tabiki bozulmaz.Bu konuda ayrıntılı bilgileri "Büyü Nasıl Bozulur" başlığı altında açıkça yazdım.O bölümü okursanız büyü ile ilgili önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Cin musallatı ve büyü ile ilgili konular birbirine çok yakın ve bağlantılı olduğu için; bazı kelime veya cümleleri veya konuları tekrar ederek yazmak durumunda kaldım. Amacım bilgileri tam ve doğru olarak vermek olduğundan bu tekrarlar zorunlu olmuştur.

"Peygamber size ne verdi ise onu alın, neyi yasakladıysa ondan da sakının ve Allah'tan korkun;Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır." (Haşr,7)

Peygamber aleyhisselatu vesselam, bir çok hadisi şerifte belirtildiğine göre, şeytan musallat olmuş ve büyülenmiş kimseleri okuyarak bu sıkıntılarından kurtarmıştır. O halde ayetin emrini yerine getirmek ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek bizlere her zaman yararlı olacaktır.

Büyü bozma sürecinde sabırlı olmak

Büyü bozmak bir sabır işidir.Büyülü insanlar,bir an önce kurtulmak isterler.İlk okumada işin bitmesini arzu ederler. Haklılar da... Şöyle bir örnek verelim. Bir nezle veya soğuk algınlığında doktor size hap verir, bunun belli bir sürede muntazam olarak alınmasını ister.Eğer ara verilirse ilacın etkisinin olmayacağını söyler.Bizdeki durumda aynıdır.Büyü bozmak için okumalara başlanıldığında, okumalara hergün devam edilmeli,şeytanın üzerine gidilip onu en kısa sürede yakmalıdır.Ara verildiği takdirde üç günlük iş on üç güne çıkar.

Büyü ve cin musallatı ile ilgili aşağıdaki soruların cevaplarını çok kısa olarak vereceğim.Ayrıntılı bilgileri site içerisinde bulabilirsiniz.

1-Büyü nedir? Büyünün anlamı.Büyü hakkında

Büyü, büyücünün insan bedenine cinleri musallat etmesidir.Adı, yapılışı ne olursa olsun bütün büyülerde cin kullanılır.

2-Büyü gerçek midir?Büyü var mıdır?

Büyü gerçektir.Kur'an'ı Kerim'de bir çok ayette büyü geçmektedir.

3-Büyü günah mı?

Büyü, Allah'a şirk koşmaktan sonraki en büyük günahlardandır.

4-Büyü cin ilişkisi var mı?

Büyü ile cin arasında birinci dereceden ilişki vardır.Bütün büyülerde cin kullanılır.

5- Büyü muska ilişkisi var mı?

Büyü ile muska ilişkisi olabilir.Şeytan, büyücüye içinde şirk olan, Allah'a isyan ettiren yazıları büyücüye yazdırır. (Mesela Kur'an ayetlerini ters yazdırmak gibi) ondan sonra büyücüye yardım eder.

6-Büyü çeşitleri nelerdir?

Yüzlerce materyal kullanılarak büyü yaplır.Bu materyaller sadece büyünün yapım aşamasında kullanılır.Kullanılan bu durumlara göre büyüye isim verilir.Örneğin; domuz yağı sürülür " domuz yağı büyüsü" denir.Adet kanı içirilir "adet kanı büyüsü" denir. Fakat hepsinde de cin kullanılır.

7-Büyü ve cinsellik arasında ilişki var mı?

Büyüde cin kullanıldığından, insan vücuduna giren cinler o insanla isterlerse cinsel ilişki kurabilir.Veya o kişinin aklına devamlı cinsellikle ilgili düşünceler getirebilir.

8-Büyü en geç ne zaman tutar?

Büyücü, insanın bedenine cinleri musallat ettikten sonra cin vücuda girer ve o an büyü tutmuş olur

9--Büyü üstüne büyü tutar mı?

Büyü üstüne büyü demek, aynı kişiye üst üste cin musallat edilmesi demektir.Büyü üstüne büyü tutabilir.Ancak unutmayınız ki, Allah'ın izni olmadan büyü tutmaz.

10- Büyü unutkanlık yapar mı?

Büyü insanda unutkanlık yapabilir. Bunu da gerçekleştiren beden de ki şeytandır.

11-Büyülü veya cin musallatına uğramış kişi de görülen belirtiler-sıkıntılar

Bu sorunun yanıtı uzun olduğundan site içinde bulabilirsiniz.

12-Büyü zamanla bozulur mu?

Büyü zamanla bozulmaz.Büyülü kişinin içindeki cinler çkarılmadan veya yakılmadan ömür boyu o insanın içinde kalır.

13-Büyü zararları-etkileri-tesirleri-sıkıntı ve belirtileri nelerdir?

Bu sorununn cevabı da uzun olduğundan site içinde bulabilirsiniz.

14-Büyünün etki süresi ne kadardır?

Büyünün etki süresi, cinler o bedende olduğu süre kadardır.Eğer yakılırlarsa etki hemen biter.Tedavi olunmazsa ömür boyu sürecektir.

15-Büyü yapılan kişi ne yapmalı?

Büyü yapılan kişinin yapacağı iki yol vardır.Büyüyü Kur'an'ı Kerim'le bozacak yani şeytanları yakan birini bulup okutacak veya hergün en az üç saat Ku'ran dinleyecek. Başka çözüm yolu yoktur.Kendinin Kur'an dinlemesi rahatlaması içindir.Yardım almadan büyü bozmak hemen hemen imkansızdır.Büyü bozmak ayrı bir ilimdir.

16-Büyü yapılan kişi kendini nasıl hisseder?

Büyü yapılan kişi de;ruhsal,fiziksel ve uykuda sıkıntılar olur.cevabı uzun olduğundan site içinde bulunuz.

17-Büyü yapılan insan nasıl kurtarılır?

Büyü yapılan insanın üzerine;Kur'an'ı Kerim okunarak ona musallat edilen şeytan yakılır ve o insan kurtarılır.

19- Büyü nasıl bozulur? Çözülür?

Şeytanları yakan ayetler, büyülü kişinin üzerine okunarak büyü bozulur?

20-Karabasan nedir?Kimlere çöker?Karabasan gerçek mi?Karabasan kimlere musallat olur?Karabasan nasıl gider?

Karabasan,o insanın içindeki şeytanların bir oyunudur.Karabasan bastığında; kişinin, sanki bir şey üzerine oturuyormuş gibi olup, elini,kolunu kıpırdatamaması, yanındaki insana dahi seslenememesi, içindeki cinin o an o insana yüklenmesidir. Karabasan, bir cin musallatıdır. Karabasan basan kişiye de Kur'an'ı Kerim okunarak kurtarılır

20-Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım? Büyü yapıldığı nasıl anlaşılır?

Büyülü kişide; ruhsal ,fiziksel ve uykularda sıkıntılar olur.Yanıtını site içinde bulabilirsiniz.

21-Büyü ne kadar sürede etki eder? Büyü ne kadar zamanda tutar?

Cinler vücuda girdikten sonra büyü etkisini gösterir.

22-Büyü ne kadar zamanda-sürede bozulur?

Büyü bozma, büyülü kişinin bedenindeki şeytanların sayısı ve kuvvetleri ile ilgilidir.Bedendeki cinler ne kadar fazlaysa veya güçlüyse onları yakmak daha uzun bir zaman alabilir.Bundan dolayı süre ile ilgili kesin bir zaman söylemek münkün değildir.Ancak tahmin edilir.

23-Cin nedir?

Cin,Kur'anı Kerim'de bir çok ayette geçmektedir.Dumansız ateşten ateşten yaratılmıştır. Bugünkü anlayışımızla bunlar enerji varlıklar olup ışın veya şua olarak nitelendirebiliriz.Çok hızlı hareket ettiklerinden bizim gözlerimiz onları algılayamaz ,göremez ancak onlar bizi görürler.

24-Cinler insanlara neden musallat olur?

Cinler insanlara, genel olarak;kendi istekleriyle veya büyücünün musallat etmesi(göndermes) ile musallat olur.

25-Cinler hakkında ayet ve hadisler

Site içinde bulabilirsiniz.

26-Cin çarpması doğru mu?

Cin çarpması doğrudur.Ancak çarpma, insanın ağzının, burnunun, elinin , kolunun eğrilmesi demek değildir.Cin çarpması,insanın içine cinlerin girmesi demektir.İnsana cin girmesi, yöreye göre çeşitli tabirler kullanılarak anlatılır.

27-Cin çarpmasının belirtileri nelerdir?

Cin çarpması ile büyünün belirtileri aynıdır.Cin çarpmış kişide ruhsal,fiziksel ve uykuda sıkıntılar olur.

28-Cinlerin geldiği nasıl anlaşılır?İnsanda cin belirtileri nelerdir?

Cin çarpma belirtilerinin aynısıdır.

29-Cin musallat olma belirtileri nelerdir?

Site içinde okuyabilirsiniz.

30-Cin çarpmasından nasıl kurtulunur?

Cin çarpması ve büyüden kurtulma;o kişinin üzerine Kur'an'ıKerim okunarak olur. Aslında,okuma kişinin üzerine değil onun içindeki şeytanı yakmak için yapılır.

31-Cin yakmak.Cin yakmak günah mıdır?Cinleri nasıl yakarız?

İnsanın vücuduna giren cinler o kişiye ızdırap,elem ve sıkıntı yapar.İnsanı dinden çıkarmak için elinden gayreti gösterir. Akla hayale gelmedik oyunlar oynar. İnsana bu kadar zarar veren cinin yakılması günah olmaz. Aksi halde ömür boyu kişinin bedeninde kalacağından, onun dünyasını ve ahiretini olumsuz etkiler.

32-Cin çıkarma nasıl yapılır?

Cin çıkarma,kişinin bedenindeki cinin o vücuttan çıkmak istemesiyle yapılır.Cin bedenden çıkmak istemezse onu oradan kimse çıkaramaz.

33-Cin yakmak ve cin çıkarmak aynı şey midir?

Cin çıkarmak ve yakmak ayrı olaylardır.

34-Cin musallat olması nasıl anlaşılır?Cin insana musallat olursa ne olur?

Cin musallatolması ile büyülü kişinin belirtileri aynıdır.Bu belirtileri site içinde ayrıntılı olarak yazdım. Cin musallat olursa, o kişide ruhsal,fiziksel ve uykularında sıkıntılar olur.

35-Cin insana aşık olur mu?Cin insana aşık olursa ne olur?

Erkek bir cin insan kadına veya kadın bir cin insan erkeğe aşık olabilir. O insanı sahiplenir.ondan ayrılmak istemez

36-Cin insanla evlenebir mi?Evlenebilir mi?

Cin insanla evlenebilir.Ancak bu evlenme maddi bir evlenme değil hayali evlenmedir.

37-Cin insanla cinsel ilişkiye girebilir mi?

Erkek bir cin insan kadınla, kadın bir cin insan erkekle cinsel ilişkiye girebilir.Çok Yaşanan bir durumdur. Bu ilişki hayalidir.İnsanlar cinin madde haline gelip öyle ilişkiye girdiklerini sanırlar.

38-Cinle insan ilişkisinden kadın hamile kalır mı?

Erkek cinle insan kadının ilişkisinden asla kadın hamile kalmaz. Veya kadın cinle erkek insanın ilişkisinden de kadın cin hamile kalmaz ve çocuk doğuramaz.

39-Bekar bir kızın cinle ilişkisinden kızlığına zarar gelir mi?

Bekar genç bir kızla, erkek bir cin cinsel ilişki kursa; o kızın kızlığına zarar gelmez. Bu ilişki maddi değil hayalidr.

40-Cin insanla konuşur mu?

Cin insanla konuşur.Cinle konuşabilmek için; o insanın bedeninde cin olması gereklidir.Ancak, bedeninde cin olan herkesin cinlerle konuşacağına dair bir kural yoktur.Her cinli cinlerle konuşamaz.

41-Cin insana nasıl girer? Cin insan bedenine girebilir mi?

Hicr suresinin 27. ayeti cinlerin insan bedenine; görünmez gözeneklerinden girebileceğini bildirmektedir.Tefsir kitaplarında yazılıdır.O halde cin insan bedenine girebilir.Cin musallatının ve büyünün mahiyeti de bu dur.

42-Cin görünür mü?Cin nasıl görünür? Cin gözle görülür mü?

Cin görünür.Cinlerin görülebilmesi için o insanın bedeninde cin olması gereklidir.

43-Cinler büyü bozar mı? Cinler büyü yapar mı?

Cinlerin büyü bozması imkansızdır.Büyü, büyücünün insan bedenine cin musallat etmesi olduğuna göre, cin cine ne yapacak? İkisi de şeytan.Allah ve insan düşmanı olan şeytanlar insanın iyiliğini isterler mi? "Benim müslüman cinlerim var,onlarla iş görüyorum" diyenler de doğru söylememektedir. Cinlerin işi büyü bozmak değildir.

Ancak,çok güçlü bir şeytan, daha alt kademedeki şeytanı veya şeytanları insan bedenine gönderir, o da bedene girer büyü gerçekleşmiş olur.O halde cinler büyü yapabilir.

44-Cinler büyücülere nasıl yardım ederler?

Büyücü,şeytanlarla arkadaşlığı olup onlarla görüşen kişidir.Şeytanla dostluğu olan insan da yoldan çıkmış,her kötülüğü yapabilecek kimsedir.Görünüşte,büyücü şeytanı kullanıyor gibidir.Aslında, şeytan büyücüyü kullanır. Şeytan büyüye alet olmadan önce;büyücüden, Allah'a şirk koşacak,isyan ettirecek işlerin yapılmasını ister. Mesela,şeytan, kendine ait sözlerin yazılmasını ,Kur'an ayetlerinin ters yazılmasını, besmelesiz kurban kesilmesini ister.Bunlar sadece bir örnektir. Bunun gibi yüzlerce şeytani işler yaptırır.Ondan sonra insanın vücuduna girer.

45-Cinler para verir mi? Cinler para çalar mı?

Cinler,kimseye para vermez.Öyle olsaydı, cinlerle iletişimi olan bütün cincive büyücüler zengin olurdu. Cinler para da çalamaz.Onlar enerji varlıklar olduğundan, bir yerden bir yere giderken ışık kızıyla hareket ederler. elindeki maddeninde enerji haline dönüşmesi gerekir. Cin zaten bir maddeyi eline dahi alamaz.

46-Cinler tarafından rahatsız edilmek ne demektir?

Cinler tarafından rahatsız edilmek;O kişinin , bedenine cinlerin girip, o insanda ruhsal,fiziksel ve uykularında sıkıntılar çekmesi demektir.

47- Cinler benimle uğraşıyor ne demektir?

Cinler benimle uğraşıyor demek, cinler tarafından rahatsız edilmek demektir.

48-Cinler nerde yaşarlar?Cinler ne yerler - beslenirler?

Cinler de, bu dünya üzerinde insanlarla beraber yaşamaktadır.Bazıları boyut farkından söz ederler.Boyut farkı, onların çok yüksek hızlarını ifade etmek içindir. Başka yerde yaşadıkları anlamında değildir.

Cinler,enerji varlıklar olduğundan kokuyla beslenirler. Uzak doğu dinlerinde, mabetlerin önünde ve içinde devamlı birşeyler yakılması cinleri beslemek içindir.

49-Cinler geçmişi bilirler mi? Cinler geçmişi nasıl bilir?

Cinler de aynı insanlar gibidir,duyduğunu,gördüğünü bilir. Halkımızın önemli bir bölümü,cinlerin geçmişle ilgili herşeyi bildiğini zanneder.

50-Cinler geleceği bilir mi?- bilebilirler mi? Cinler gelecekten haber verebilir mi? Cinler geleceği görür mü?

Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez.Bununla ilgili çok ayet vardır.Eğer cinler geleceği bilselerdi,onlarla iletişim de olan herkes yaşamını ona göre düzenlerdi.

51-Cinler eşya çalar mı?

Cinler eşya çalamaz.İnsan düşmanı olan şeytan herkesin eşyasını çalardı. O zaman toplumda kargaşa olurdu.

52-Cinler sirkeden korkar mı? Kaçar mı?

Cin sirkeden falan korkmaz,kaçmaz.Onlar da aynı insanlar gibidir.Bir insanın beğendiği,hoşlandığı kokuyu bir başkası beğenmez.Cinlerin de bir kısmının beğendiğini bir kısmı beğenmez. Burada genelleme yapılmaz.

53-Cinler insana zarar verir mi?

Cinler, ancak insanınn bedenine girdikten sonra zarar verebilir. Dışarıda ki cinler insana zarar veremez. Eğer öyle olsaydı;cinlerle aynı dünyada yaşadığımızdan her insan sıkıntılı olurdu.

54-Büyüyü tersine çevirme olur mu?

Büyüyü tersine çevirme diye bir şey yoktur.Bunu söyleyen büyücüdür. "Sana büyü yapana büyü yaparım" demektir. Büyüyü büyücü yapar ,ancak Allah izin verirse tutar.Tersine çeviririm dedin mi Allah'ın iradesine karşı çıkmak olur. Büyüyü Allah'ın izniyle bozabilirin diyebilirsin.

55-Büyüyü kim bozar?

Büyüyü,büyü bozma ilmini bilen kişi bozabilir. Büyü bozmak kolay bir iş değildir. Cinci ve büyü yapanlar asla büyü bozamaz.Çünkü,onların kendileri cinlidir. Kişinin içindeki şeytanı yakmak büyü bozmak olduğuna göre, içinde cin olan kimse nasıl uzun süre Kur'an'ı Kerim okuyacak. Cinleri yakan ayetleri okuduğunda içindeki cinler zaten yanar.Onun için,cinci ve büyücüler büyü bozmak için Kur'an dışında akıl almaz işler yaparlar ve yaptırırlar.Bu yüz den de başarılı olamazlar.

56-Büyüyü kendimiz bozabilir miyiz?

Büyüyü bozmak demek,içindeki şeytanın yakılması demektir.Bu ilmi bilmeden kendin büyüyü bozamazsın. Ancak devamlı Kur'an dinleyerek,şeytanın gücünü kırar onun verdiği sıkıntıyı hafifletebilirsin.

57-Büyüyü ne bozar-Çözer?

Buyüyü,sadece Kur'an'ı Kerim bozar. Bunun dışında hiçbir işlemle büyü bozulmaz.

58-Büyüyü herkes yapabilir mi?

Büyüyü herkes yapamaz.Büyü yapabilmek için şeytanlarla işbirliği içinde olanlar yapabilir.

59-Denizden geçmek büyü bozar mı?

Denizden,dereden,ırmaktan,çaydan istersen okyanustan geç büyü bozulmaz.

60-Sirkeli suyla yıkanmak büyü bozar mı?

Sirkeli suyu,istersen iç,istersen yıkan asla büyü bozmaz.Bu çok denenmiş sonuç alınamamıştır.

61-İdrarla büyü bozulur mu?

İdrarla büyü bozmak,akla ve mantığa uygun değildir.İdrar dinimizce de necis (pis) tir.Şeytani bir iştir. O halde idrarla büyü bozmak mümkün değildir.

62-Tuz ile büyü bozulur mu?

Tuz ile de büyü bozulmaz.Tuzun ne özelliği var ki büyü bozsun?Bazıları tuzun üzerine okuyup yalanmasını isterler Bunun bi rmantığı yoktur.

63-Büyü etkisini ne zaman kaybeder?

Yapılan okuma neticesinde büyülü insanın içindeki şeytan yakıldığı anda büyü etkisini kaybeder.

64-Büyü bozulmazsa ne olur?

Büyü bozulmazsa, büyü ile musallat edilen şeytan o kişinin ömür boyu içinde kalır. Çektiği sıkıntıları yaşamı boyunca çeker.Şeytan o kimseye verdiği eziyetleri değiştirerek uygular.

65-Büyünün bozulması ne kadar sürer?

Büyülü insanın bedeninde cinler bulunmaktadır.O kişinin üzerine Kur'an okunarak cinler yakılır ve büyü bozulmuş olur.Fakat bu o kadar kolay bir iş değildir.Kadın-erkek insanların fizik hacimleri,gücü,kuvveti farklıysa aynı şekilde cinlerin de gücü,kuvveti farklıdır.Onlar aralarında zayıf,orta,kuvvetli ve çok kuvvetli olarak dört kısma ayrılırlar.

İkinci faktör,o insanın bedeninde kaç tene cin vardır.Sayı çoğaldıkça onları yakma da zorlaşır yani daha fazla okumayı gerektirir.

Büyünün bozulma süreci; o kişinin bedenindeki cinlerin sayısı ve kuvvetleriyle ilgilidir.Bir okumada bozulabildiği gibi,3,4,5 veya daha fazla okuma ile de bozulabilir.

66-Büyünün bozulması nasıl anlaşılır?

Büyüsü bozulan kişi, büyülüyken yaşadığı sıkıntıları yaşamazsa büyüsü bozulmuş demektir.

67- Büyünün etkisi ne zaman biter?

Büyülü kişinin içindeki şeytan yakıldığı anda büyünün etkisi biter.

68-Büyülü insan davranışları nasıl olur?

Büyülü insan;ruhsal,fiziksel ve uykusunda sıkıntılar yaşar.Site içinde ayrıntıları bulabilrsiniz.

69-Eve ve işyerine büyü yapılır mı?

Ev ve iş yerine büyü yapılamaz.Büyüde aktif rol şeytandadır. Eve veya işyerine cinleri musallat etmek diye bir durum olmaz.Cinler zaten heryerde dolaşmaktadır.İnsan bedenine girmeden cin kimseye bir şey yapamaz.

70- Büyü yapılan insan nasıl olur?

Büyülü insan;ruhsal,fiziksel ve uykusunda sıkıntılar yaşar.Site içinde ilgili bölümde ayrıntılarını okuyabilrsiniz.

71- Büyü yapılan insan nasıl kurtarılır?

Büyülü insanın üzerine Kur'an' Kerim okunarak içindeki cinler yakılır ve büyü bozulur.

72-Büyü insanı nasıl etkiler? Büyü yapılan kişi kendini nasıl hisseder?

Büyülü insan iki ruh hali yaşar.Davranışları dengesizleşir.Mutsuz ve huzursuzdur.Başında ağrılar,içinde sıkıntı,ves vese olur.Ayrrıntılı bilgileri site içinde bulabilirsiniz.

73-Bozulamayan büyü olur mu?

Bozulmayan büyü olmaz.fakat bazı şeytanlar çok kuvvetli olduğundan yakılması uzun zaman alabilir.Sabır gerekti rir.Şunu da unutmayalım ki, her işte olduğu gibi büyü bozmakta da Allah izin vermelidir. Allah'ın işinden başka hiç kimsenin işinin garantisi yoktur. Ne kadar büyü bozmanın uzmanı olsanız da, "Ben bu işi garanti yaparım" dememelidir.

74-Kurşun döktürmek büyü bozar mı?

Kurşun döktürmek kesinlikle büyü bozmaz.Kurşun döktürmenin dinimizle ilgisi yoktur.Büyülü insanın bedeninde cinler olduğundan,erimiş kurşunu suya döksen ne olacak? Ayrıntılı bilgiyi site içinde bulabilirsiniz.

75- Büyü insanın işlerini bozar mı?

Büyü insanın işlerini bozabilir.Fakat her büyülünün işi bozulacak diye bir kural yoktur.

76-Cinler uyur mu?

Cinler de uyur.Onların hıxları ve vücut titreşimleri insandan çok daha fazla olduğundan;İnsanlar ortalama sekiz saat uyurken, cinler bizim zamanımıza göre yarım veya bir saat uyurlar.Musallatlı veya büyülü kişinin devamlı sıkıntı içinde olması işte bu nedenledir.

77-Uzaktan büyü bozulur mu?

Büyü uzaktan bozulmaz.Yapılan bütün büyülerde,insanın bedenine-içine, cin musallat edilir-sokulur.Vücudun içindeki cinlere etki edebilmek için büyülü kişi mutlaka okuyan kişinin yanında olmalıdır.Aslında okuma kişinin değil onun içindeki cinlere yapılır.Amaç;o şeytanların yanması içindir. Bu bakımdan uzaktan büyü bozmak mümkün değildir.

78- Büyü uzaktan yapılır mı?

Büyü,yani insanın içine cin gönderme uzaktan yapılır.Büyücünün, senin evine,yanına gelmesine gerek yoktur. evinde,işyerinde bulduğun büyü maddeler,büyünün yapılış aşamasında kullanılır.Şeytan bedene girdikten sonra onların bir hükmü kalmaz.O maddeleri bulsan bile büyü bozulmuş olmaz.Mutlaka bedendeki şeytan yakılmalıdır.

79-Cinlerle büyü bozulur mu?

Cinlerle büyü bozmak mümkün değildir.Büyülü insanın içinde zaten cinler var.Cin cine ne yapacak? Hiç bir şey! "Benim müslüman cinlerim var,onlarla büyü bozarım" diyenler doğruyu söylememektedir.Senin bedeninde zaten şeytan var, bir de cinci gönderirse ne olacak?Sıkıntıların daha da artar.

Elinle tutamadığın,gözünle göremediğin manevi soyut bu varlıklara sadece Kur'an'ı Kerim'le hükmedilir ve yakılır. Eğer Kur'an'dan başka yollarla iyi olmaya çalışırsan, başınıza daha büyük dertler açarsınız.Kur'an yönteminden başka hiç bir şeye itibar etmeyiniz.

Halkımızın en çok muzdarip olduğu "karabasan" ın ne olduğu,nasıl olduğu,etkileri ve karabasandan nasıl kurtulacağımızı ,karabasanın sırrını anlatan önemli bilgiler verdim.

Eğer "Bedenine cin giren kişilerde görülen belirtiler" bölümündeki belirtilerden en az üç beş tanesini yaşıyorsanız tıbbi yardım alıp, herhangi bir iyileşme olmuyorsa, bizi arayınız. Cin musallatı veya büyülü kişilerin sorunları tibbi rahatsızlıklara çok benzer. ilk Önce bunun ayırt edilmesi lazımdır.

Büyüye ve cin musallatına inanmak

Bazı kişiler,büyüye veya cin musallatına inanmaz veya inanmak istemez.Bayan arıyor,kendisine baktığımızda büyülü veya üzerinde cin musallatı var.Kendisine okunarak tedavi edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sefer kadın,"Eşim böyle şeylere inanmıyor" demektedir.Veya tam tersi olmaktadır.Bir konu hakkında konuşabilmek, fikir ileri sürmek için, o konu ile ilgili bilgisi olmalıdır.Araştırmadan,sadece kulaktan dolma bilgilerle karşı tez sunmak kimseye yarar sağlamaz.Yazmış olduğum her şey,uzun yılların birikimi olup;Kur’an’ı Kerim ve hadislerin ışığı altındadır.Ayrıca bir çok denemelerimizin sonucudur.Neticede büyü ve cin musallatına uğramış kişilere söylediğimiz,sadece Kur’an’ı Kerim okumaları ,okuyamıyorsa,okutmaları veya dinlemeleridir.Kur’an okumanın veya dinlemenin hiçbir yan etkisi yoktur.Sonuçta kimse zararlı çıkmaz.Bazı insanlar büyülü veya cin musallatının etkisi altındadır.İçindeki cinler ona "Sende bir şey yok!" veya "Kur'an beni yakamaz!" veya cinlerin olmadığını veya insanın içinde giremeyeceği, vesveselerini verir ve o kişiyi kandırır.Kur'an'ı Kerim'den uzak tutmaya çalışır. O kişide ömür boyu sıkıntılar içinde, içindeki şeytanlarla berraber yaşar.Halbuki kısa bir tedavi süresi içinde bu cinlerden kurtulması mümkündür.Allah, insanlara cüzi irade yani aklını kullanma yeteneği vermiştir.Bu iradeni kullanamazsan ömür boyu sıkıntı çekersin.Kullanırsan rahat edersin.Bu her iş için geçerlidir.

Büyülü insanın durumu

Büyülü insan kapısı kilitli,pencereleri olmayan bir ev gibidir.Büyücü büyüsünü yapar, anahtarı denize atar.(Bu bir benzetmedir) O kişi artık ruhsal , fiziksel ve uykularında sıkıntılar yaşar.Bunlar uç noktalardır. Örneğin, normal bir kişi gece yattığında uyur.Fakat büyülü insan uykuya dalamaz, uyuyamaz veya çok uyuma isteği olur.Bu sıkıntılardan kurtulmak için bir anahtar gereklidir.İşin sırrı bu anahtarı kullanabilmektir.Anahtarı olmayan kapıyı kırar zarar verir.Önemli olan kırmadan dökmeden kapıyı açmaktır.İşte bu anahtarda Kur'an'ı Kerimdir.Kur'an dışında hiç bir şeyle bu kapıyı açamazsınız.Eğer açmak isterseniz,başarılı olamazsınız üstelik büyülü kişiye de zarar verilir.Unutmayınız ki, büyü yapan büyü bozamaz.Alimler der ki; Allah, büyücünün önce imanını alır,eğer dilerse sonra büyüsünü tutturur.İmanı olmayan kişinin de bu nedenle büyü çözmesi imkansızdır.Çünkü anahtar olan Kur'an'ı kerimden büyücünün nasibi yoktur.Büyücü şeytanla işbirliği yapmış kişi demektir.Şeytan'da, Allah ve insanların düşmanıdır.

Büyü hakkında yanlış inanış ve bilgiler

İnsanların çoğu,büyüyü bir yere gömülen muska veya eve, işyerine sürülen domuz yağından olduğunu zanneder.İşin aslı öyle değildir.Bunlar şeytanın büyücüden istediği Allah'u tealaya isyan ettiren şirk koşan şeylerdir.Şeytan büyücüyü ne kadar isyan ettirirse büyücüye o kadar yardım eder. Muskanın veya domuz yağının aklı fikri mi var ki; insana bir takım sıkıntılar yaşatsın. Kişiye sıkıntıyı yaşatan şeytandır. Yani büyü, büyücünün insan bedenine şeytanları musallat etmesidir. Yapılan her büyü tutacak diye bir kuralda yoktur. Herşey Allah'u Tealanın dilemesine bağlıdır.Kur'an'ı Kerimde Yüce Allah şöyle buyuruyor: " İşte bu sihirlerden, koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar vermeleri mümkün değildi" (Bakara/102)

Büyülü insanda görülen belirtiler

Bedeninde cin olan ve büyülü bir kişi,normal bir insandan fiziksel ve ruhsal olarak farklıdır.Sebebi belli olmayan korkular,iç sıkıntısı,uykusuzluk,çok çabuk hiddetlenmeler,baş ve sırt ağrıları,ellerde ve kollarda uyuşmalar,kötü rüya ve kabuslar ile belirtiler bölümünde açıklayacağım haller cinler tarafından yapılmaktadır.Ancak bunların sebebinin tıbbi olmaması lazımdır.Tıbbi sorunların çözümünü doktor yapar.Bedenden cin çıkarıldığı veya yakıldığı (öldürüldüğü ) andan itibaren insanda fiziki rahatsızlıkların hiçbiri kalmaz.Bunlar bir çok defa denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.Cinin insan bedenine girdiğinin ilk ispatı kendi deneyimlerimizdir.Bir çok kişide tanık olmuştur.

Büyülü ve cin musallatına uğramış kişi ne yapmalı?

Kendisine nazar değmiş, cin-şeytan musallat olmuş veya büyü yapılmış kimseler; bunları ortadan kaldıracak iyi bir hoca bulamadıklarından veya maddi durumu elvermediği için yardım alamadıklarından mağdur durumda kalmaktadırlar. Bunun için "Dualar", "Büyü" ve "Nazarın Etkileri" bölümlerinde, Peygamber (s.a.v) efendimizin bu durumlar için tavsiye ettiği ve okuduğu dualardan örnekler verdim. Kur'an'ı Kerim okumanın ve dinlemenin yanında bu duaları da tekrar ederek okursanız, Allah'ın izniyle en azından sıkıntılarınızın şiddetini azaltabilirsiniz.

"Eûzu bikelimatillâhi-t tâmmât, min ğazabihi ve ıkabih, ve şerra ibadih, ve min hemezatiş-şeyatin." (Hadis-i Şerif)

"Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, Şeytanların vesveselerinden ve gelmelerinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım."

İnsanları cinlerden kurtarmak, yapılan büyüleri bozmak ancak Allah'ın ihsanı, yardımı ile olur. Allah'tan başka varlıklardan yardım istemek (cinlerden,şeytanlardan) kimseye bir fayda sağlamayacağı gibi, zararı olur.Şirke girer.İşte bu yüzden cin kullananlar büyü bozamaz, cin musallatını gideremez.Büyü yapan büyü bozamaz.

Çalışma Alanım

Çalışma alanım: Kendisine büyü yapılmış veya cin-şeytan musallatına uğramış kişileri Kur'an'ı Kerim ile kurtarmaktır.Bu varlıklara Kur'an' Kerim'den başka etki etmek mümkün değildir.Bunun dışında hiç bir şeyle ilgili olarak mail atmayınız ve aramayınız.

Bu makaleleri okurken, bazılarınızın içine sıkıntı, titreme, okumama isteği, bulantı, vesvese veya yazıların üzerine bir sis bulutu inebilir. Eğer bu tür şeyler oluyorsa, kesinlikle büyülü veya cin musallatına uğramışsınız demektir. İçinizdeki cinler sizinle bizi karşılaştırmak istemedikleri için bunları yaparlar. Nasıl ki hiç birimiz göz göre göre ateşe gitmek istemezsek, şeytanlar da kimden zarar geleceğini iyi bildiklerinden bu durumları yaşatabilirler.Hatta şeytan sizi tehdit ( bu tehdit içinizden konuşma veya beyninize vesvese vererek olabilir) dahi edebilir.Onların söyledikleri yalan olup bir şey yapamazlar.Bu durumları yaşarsanız, şeytandan olduğunu bilip ulaşmaya çalışınız.

" Göklerin ve yerin ve onlarda bulunan her şeyin hükümrânlığı Allah'ındır! O herşeye gücü yetendir." (Maide,120)

 
 
"Doğrusu içimizde müslüman olanlar da var, olmayanlar da var! Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayıp bulanlardır,Müslüman olmayanlar ise cehenneme odun olacaklardır!"

(Cin/14,15)

"Şüphesiz, şeytan insanda kanın ulaştığı yere ulaşır."

Hadisi Şerif

 

 


Tüm Hakları Saklıdır (c) -2011