Ana Sayfa   İletişim Formu
     
 
 • Home
   Dua Hakkında
   Dua, insanın Allah’a yönelmesi,yaratanından dilemesi,istemesidir.Dua büyük bir ibadet sayılmaktadır.Dua ederken ,mutlaka Arapça olacak diye bir kural yoktur.Belirli şartları yerine getirerek, içinden geldiği gibi edilir.Ancak Allah’tan istekler meşru olmalı ve olmayacak şeyler istenmemelidir.
   Kur'an da Dua
   Hak Teala buyuruyor ;”Ey habibim!”Eğer benim kullarım sana beni sorarlarsa onlara çok yakın olduğumu söyle.Bana dua edince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki maksatlarına nail olabilsinler.”(Bakara-186)
   Hadislerle Dua
   “Büyük zorluklarla karşılaştığınız zaman; “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” zikrine devam ediniz. (Ebu Davud,vitr,25;TirmiziKıyame,8; İbn Hanbel,Müsned,1/336)
   Peygamberimizin Dualarından Bazıları
   ”Ya Rab, benim hatalarımı,bilmeden yaptıklarımı,işimde aşırı gitmemi ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle.Allah’ım ,benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi,hata ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle.”(Buhari Deavat,60;Müslim,70)
   Dua Nasıl Yapılmalı?
   “Sakın sizden biri dua ederken “Ya Rabbi dilersen beni mağfiret eyle ,dilersen bana merhamet eyle” demesin.İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin.Çünkü Allah’ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kuvvet yoktur.” (Buhari,Deavat,21)
   Dua'nın Adabı
   Abdestli bulunmak,bir namazdan sonra yapılmalı, Önce tevbe be istiğfar yapılmalı, kıbleye yönelmeli,duadan önce Allah’a hamd edilmeli...
   Çeşitli Dualar
   “Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin üçte biri kaldığı sırada dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur:”Bana dua eden var mı,duasına icabet edeyim?İstediğini vereyim.Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim? (Buhari,Teheccüt,14)
  • Vesvese Nedir?
   Vesvese ,gizli ses demektir.İnsanın içinden ,duygu,düşünce veya bir sesin gelerek onu yönlendirmesidir.Genelde bu duygular kişiyi olumsuzluklara yöneltir.Adeta ikinci bir şahsın onu içinden yönlendirmesi gibi olur.
   Vesvese ile İlgili Ayetlerden Bazıları
   “Ey Adem oğulları! Şeytan;babanla ananızı ,avret yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardığı gibi,sakın sizi de belaya uğratmasın!Çünkü o ve taraftarları ,sizi,sizin kendilerini göremeyeceğiniz cihetten (yönden ,taraftan) görürler.Biz, o şeytanları,iman etmeyen kimselerin dostları kılmışızdır.” (Araf;27)
   Cin Nasıl Vesvese Verir?
   Şeytan veya cinin vesvese verebilmesi için, önce onun, insanın bedenine girmesi gereklidir.Hicr suresi 27. ayeti, cin ve şeytanın ateşten yaratıldıklarını,mesamata yani maddeye ve insanın vücudundaki görünmez deliklerden içeri girebildiğini belirtmiştir.
   Vesveseden Nasıl Kurtuluruz?
   Hicr Suresi 27. ayetinin tefsirinde; Cinlerin insan bedenine girdiği açıkça belirtilmiştir.Şeytan ve cin ateşten yaratıldıkları için bu tefsir şeytan içinde geçerlidir.Zaten Kur’an’ı Kerimde cin ve şeytan bazen birbirinin yerine de kullanılmıştır.Allah’a isyan eden,inkar eden cinlere şeytan diyoruz.Bunlar bedensiz varlıklardır.Yüce Allah bunları ateşten,bugünkü anlamı ile ışınlardan-şuadan yaratmıştır.
 • Sale
   Cin Nedir?
   Cin, arapça bir kelime olup “gizli,örtülü” anlamındadır.Kuran’ı Kerimde otuzdan fazla ayette geçmektedir.Ayrıca Kur’an’ı Kerim’de başlı başına ;yetmiş ikinci sırada yirmi sekiz ayetli Cin suresi bulunmaktadır.
   Cinler İnsanın Bedenine Girebilir mi?
   Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde; “Vel canne halaknahü min kablü min narus semum” Meali;” (Cannı da(insandan önce) mesemeta (yani maddeye) nüfuz edici ateşten (ışınlardan ,enerjiden) yarattık. (Hicr-27)
   Cinler Gaybı Bilirler mi?
   Gayb ,bilinmiyen demektir.Yanlış bir inanış olarak, gayb “gelecek “ olarak düşünülür.Gerçekte gayb;Bir kişinin, geçmişte, şu anda ve gelecekte bilemedikleridir..Cinler geçmiş olaylardan ancak gördüklerini, yaşadıklarını bilebilir. Her şeyi bilemezler.Bildikleri ise (o olayı gören bilen) başka cinlerden öğrendikleridir.Şu an içinde durum aynıdır.Geçmişi ve şu anı bilemeyen cinler geleceği nasıl bilecekler!
   Cinler Nasıl Beslenirler?
   Bu konuda ilim adamları üç ayrı fikir ortaya atmışlardır. 1-Cinler yemezler içmezler.Bu itibar edilmeyen bir sözdür. 2-Onlardan bir kısmı yer, içer bir kısmı yemez içmez .
   Cinler İnsanlarla Evlenir mi?
   Erkek cinin insan kadınla,kadın cinin insan erkekle cinsel ilişki kurması en çok karşılaşılan olaylardandır.Halk arasında “cinle evli” tabiri çokça kullanılmaktadır.İnsanların hemen tamamı,nasıl olduğunu merak etmekte;cinin enerji halinden çıkıp madde haline geldikten sonra bu ilişkiyi yaptığını sanmaktadır.
   Cinler Mükellef mi?(Allah'a Karşı Sorumlu mu?)
   Bütün alimlere göre,ittifakla cinler mükellef ve muhatabtırlar.
   Cinler İnsanlarla İletişime Geçebilir mi?
   Cinlerin insanlarla iletişime geçmesi ancak ,insanın bedenine görmesiyle olur.
   Cinler Ne Kadar Yaşarlar?
   Cinler çok yüksek bir hızda hareket ederler.Onları göremeyişimizin nedeni de bu yüksek hızlarındandır. Bu nedenle ömürleri,insanların ortalama ömürleri olan 70 senenin 10 -12 katı yani 700 ile 1000 sene arasında değişmektedir.
 • Community
   Büyü Nedir?
   Büyü, büyücünün cin ve şeytanları ve bazı malzemeleri kullanarak,kişileri fiziksel ,ruhsal ve uykularında etkileyen ,islamiyetle hiçbir ilgisi olmayan ,büyücüler tarafından yapılan ve peygamberimizin şirkten (Allah’a,ortak ,eş koşma) sonra büyük günahlardan saydığı haram bir eylemdir.
   Büyünün Olduğuna Kur'an-ı Kerim'den İspatlar
   De ki:”Ağaran sabahın Rabbine sığınırım!Yarattıklarının şerrinden ve karanlığını yaydığında kapkara gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiği zaman,kıskanç kişinin şerrinden!” (Felak Suresi)
   Büyünün Olduğuna Hadislerden İspatlar
   Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet edilmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Helak edici yedi büyük günahtan sakının!” Sahabe sordu: -Nedir onlar Allah’ın Rasulu?..
   Büyülü Kişide Görülen Sıkıntılar
   Büyülü bir kişi ; fiziksel , ruhsal ve uykusunda olumsuz durumlar yaşar.İnsanın bedenine cin musallat olması(girmesi) iki halden biriyle olur.Büyücü göndermiştir veya kendi isteği ile girmiştir.Hangisi olursa olsun, o kişi aşağıdaki belirtilerden en az 4-5 tanesini yaşar.
   Üzerimizde Büyü veya Cin Musallatı Olduğunu Nasıl Anlarız?
   Aşağıdaki ayetlerden her birini en az 40-50 kere okuyun; eğer içinize daralma ,sıkıntı heyecan,bedende uyuşmalar,ağlama ,baş ağrısı, titremeler vb. şeyler oluyorsa ...
   Büyü Nasıl Bozulur?
   Büyü, büyücünün insanın bedenine cin musallat etmesi olayıdır.Büyücü,cini insana musallat ederken, bir takım malzemeler kullanmış olabilir.( muska gibi) Bu malzemelerin bulunması büyüyü çözmez.Bulsanız bile ,büyünün asli unsuru olan cin hala bedendedir.O halde vücuttaki cini çıkarma ,çıkmazsa yakmak lazımdır.
 • Store Locator
   Muska Nedir?
   Muska,İslam öncesi zamanlarda ,doğa üstü güçlere,cinlere ve şeytanlara karşı korunmak üzere,çeşitli şekillerde yazılıp takılmıştır.Fakat içlerine bakıldığında ,anlamı olmayan bir takım yazı ,şekil ve karamalardan ibarettir.
   Cincinin Buldum Dediği Muska ile Büyü Çözülür mü?
   En çok duyduğumuz sözlerden biride;bilmem kim hoca ,bana yapılan muskayı,büyüyü buldu büyü çözüldü.Peki bulundu da neden hala rahatsızlık çekiyorsun?
   Muskanın Büyülü veya Cinli Kişiye Yararı Olur mu?
   Muska yazmak peygamberimiz tarafından meşru sayıldığına göre; Yazılmasında bir sakınca olmayıp,ancak belirli şartların yerine getirilmesi lazımdır.
 • Products
   Nazar Nedir?
   Nazar,göz değdirmek,kötü gözle bakmak anlamına gelir.Kur’an’ı Kerim’de nazardan bahseden ayetlerde vardır.
   Nazarın Etkileri
   İki çeşit nazar etkisi bulunmaktadır.
 • Products
 • Products

BÜYÜ NEDİR? BÜYÜ NASIL BOZULUR?- BÜYÜ BELİRTİLERİ -BÜYÜDEN KURTULMA - BÜYÜ BOZMA DUASI

BÜYÜ ÇEŞİTLERİ - BÜYÜNÜN ETKİ SÜRESİ- CİN MUSALLATI NEDİR? NAZAR VE NAZARDAN KURTULMA

Haktan Hoca;medyum,falcı,astrolog,cinci ve büyücü değildir.Sadece,cin musallatına uğramış veya kendisine büyü yapılmış kişilere,Kur'an'ı Kerim tedavisi yaparak, onları bu sıkıntılarından Allah Celle Celaluhü'nün izniyle kurtarır.

Büyü nedir?Büyü nasıl bozulur?Büyü belirtileri nelerdir?Büyüden nasıl kurtulunur?Bozulmayan büyüler cin musallatı ve cinler hakkında önemli bilgiler...

İnsanların büyük çoğunluğu tarafından gerçek olarak bilinmeyen büyü ve cin musallatı hakkında, hemen hiç bir yerde bulamayacağınız önemli bilgileri vereceğim. Burada yazdığım her bilgi kesinlikle doğrudur. Bilmediğim veya tereddüt ettiğim hiç bir şeyi, kimseyi yanıltmamak için yazmadım. Başınıza büyü veya cin musallatı geldiğinde bunlardan kurtulmak için hangi yol ve yöntemleri izlemeniz gerektiğini anlaşılır bir şekilde açıkladım. Özellikle büyüden ve cin- şeytan musallatından kurtulmanın tek yolun Kur'an'ı Kerim ile olacağını özellikle vurguladım. O kadar çok insanı dinledim ki, Kur'an'ı Kerim dışındaki yöntemlerle şifa arayanların hiç birisinin iyi olmadığını üstelik daha da kötüye gittiğini gözlemledim. Bu nedenlerden dolayı büyü bozdurmak istiyorum veya büyü bozdurmak için iyi bir hoca arıyorum diyenler, bu siteyi tamamen okuyup karar vermelerinde büyük fayda vardır.Cin musallatının,büyünün ne olduğunu ve bunlardan nasıl kurtulabileceğinizi öğreneceksiniz. Büyü yaptırma,fal, gelecekle ilgili konular için aramayınız. Bunlar çalışma alanım değildir.Sadece cin musallatından kurtulmak ve büyü bozdurmak için arayınız.

Halkımız, cin musallatı ve büyü ile ilgili hemen hergün yeni sorular sormaktadır.İnsanlar bu bilgileri öğrensinler, bunların çözümünde yanılmasınlar,doğru yeri bulsunlar amacıyla, siteye o soruların cevaplarını yazıyorum.Siteyi sık sık güncelliyorum.

"Biz Kur'an'dan öyle ayetler indiririz ki mü'minler için bir şifa ve rahmettir; zalimlerin ise ancak zararını artırır! (İsra,82)

Musibeti veren de Allah'tır, onu kaldıracak olan da Allah'tır. Çünkü Yüce Allah Kur'an'ı Kerim'de:

"Eğer Allah sana bir keder dokundurursa, onu O'ndan başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır dokundurursa bilmiş ol ki O her şeye kâdirdir!". (En'am,17) buyurmuştur.

Allah, her işi bir sebebe bağladığından, bu tür sıkıntıları olanlar doğru bir şifa verici bulduklarında, Allah'a şükretmelidir. Eğer Allah senin iyi olmanı murat etmişse o kişiyi sana buldurur. "Bulana değil, buldurana bakacaksın." Ve sıkıntın olduğunda gece gündüz şifanın sebebi için Allah'a yalvarmalısınız.

"Hiçbir kötülük, Allah'ın izni olmadan isabet etmez! Kim Allah'a iman ederse, Allah da onun kalbine hidayet verir ve Allah her şeyi bilendir." (Teğabün,11)

Çeşitli fal bakanlar, " Benim müslüman cinlerim var" diyenler,Kur'an'ı Kerim haricinde şifa vermeye kalkanlar Allah, peygamber,din,iman deyip bir karış sakal bırakıp sonra da "büyü yaparım" diyenlerden uzak kalmanızı özellikle hatırlatırım. Bu kişilerden yardım almak şöyle dursun, sıkıntılarınız daha da artacaktır.

Bazı cinciler kendilerini öyle anlatıyorlar ki, her şeyi yapar zannedersin.İnsanları getiriyor,götürüyor,ayırıyor, birleştiriyor,büyü yapıyor,büyü bozuyor,her şeyi biliyor.Biriside demiş ki, sakla bakayım muskayı cinlerime nasıl bulduruyorum.Muskayı cinlerin bulsa ne olacak?Büyü mü bozulacak? O kadar yeteneğin varsa, bu kadar kayıp insan var,bulsana bir tanesini! Kıymetli eşyalar kayboluyor bulsana! Bu cincilerin en büyük özelliği gurur ve kibirdir.Onların hiç biri insanlara faydalı olamaz.Bunları açıklarken kafadan atmıyorum.Bu cincilerden o kadar çok tanıyorum ki,oradan biliyorum.Büyülü veya cin musallatına uğramış insanlara da şaşmamak elde değil.Gidiyor cinciye; ananın adı ne?Doğum tarihin ne? diye soruyor cinci, al şu muskayı veya al şu suyu iç, şunu oku bunu oku diyor,o kişide bunları uyguluyor.Bekliyor büyü bozulacak! Büyüyü hoca bozar sen değil!

Adam büyü yapıyor,cin ve şeytanlarla işbirliği içinde,gırtlağına kadar batmış, birde kendine "hoca" deniyor.Büyü yapana "hoca" değil "büyücü" denir.Hoca islami bir kavramdır.Hoca büyü yapıp insanlara zulmetmez,günaha girmez.Hoca, iyiyi,doğruyu,güzel olanı söyler,insanları kandırmaz! Para kazanmak için yalan söylemez! Büyü yapan kişi asla büyü bozamaz,cin musallatını gideremez.Büyücünün, büyü bozarım demesine aldanmayınız.

Bazıları şirinlik,sıcaklık,iyilik büyüleri adı altında büyü yapmakta ve yaptırmaktadır.Şunu hiç bir zaman unutmayınız ki,adı ne olursa olsun büyü ile birşey elde edemezsiniz.Üstelik sevdiğiniz insanı hasta edersiniz.Büyü büyüdür akı,karası,siyahı, beyazı olmaz.Hepsi haram ve günahtır.

Bunlardan bazıları hiç bir ilmi olmadığından; Utanmadan ,sıkılmadan sitemdeki bilgileri kopyalayıp, sanki kendi bilgileriymiş gibi kendi sitelerine koymaktadırlar. Eğer cin musallatı ve büyü ile ilgili bilgileri olsaydı, başkasının bilgisine ihtiyaç duyarlar mı? Mutlaka duymazlar. Rast geldiğim sitelerdeki o medyum ve hocaları! uyardım. "Sana böyle bir kimse gelse, tedavi edebilir misin?"Dedim. İnanın ki hiç biri edebilirim diyemedi.Sadece cinleri vasıtası ile bakım yapabilleceklerini söylediler.Bakım işi başkadır, büyülü cinli kimseyi kurtarmak başka şeydir.O zaman bana ait bu bilgileri sitenizden silin dedim.İkazım üzerine çoğu sildi,bir kısmı hala benim bilgilerimi kullanıyorSahtekarlık ne boyutlara gelmiş? Başkasının bilgilerini kullanmak hırsızlık değil midir? Allah akıl , fikir versin bu kişilere,inşallah.

Bazıları da sitemdeki bilgilerin bazılarının aynısını kopyalayıp yayınlamış ve alıntı diye yazmış. nerden alıntı yaptığınızı da yazarsanız, en azından o insanlara bir faydanız olur. Allah'ın ilminde gizlilik olmaz. Bilen bildiğini açıklamak zorundadır.Neticede insanlara faydalı olmak vardır. Ancak sende bilgilerini açıkla ki, insanlar yararlansın. Eğer bilmiyorsan, insanları aldatma!

Bu konularla ilgili yazılanlara bakıyorum, inceliyorum, çoğu Kur'an'a ve hadislere göre değil kendi kafasına, düşüncesine göre bir şeyler yazmış. Çoğunun da gerçekle ilgisi yoktur. Yaptığın her işin mantığını izah etmen lazımdır.Mesela birisi demiş ki; yedi cami çeşmesinden su al bununla yıkan ve iç biiznillah büyün bozulur. Veya sirkeli suyla yıkan büyü bozulur. Yedi cami çeşmesinden su almanın veya sirkeyle yıkanmanın veya içmenin, büyü bozma ile ne alakası var? Hiç bir ilgisi yoktur.Bunun mantıklı açıklaması yapılamaz.Bir başkası besmele çekmeden kurban kesmesini söylemiş.Büyü öyle bozulurmuş! Besmele çekmeden kestirdiğin kurbanı kime kestiriyorsun?Kim için kestiriyorsun?Tabiki şeytan için kestiriyorsun. Allah için kesilen kurban besmele ile kesilir.

Birisi yazmış,kısmet açarım.Biraz mantıklı düşünelim.Eğer hocaların,cincilerin kısmet açacak kadar güçleri olsa; kısmeti kapalı kişiler bunlara gider,kısmetini açtırır,her istediği olur.Böyle bir şeyin olması imkansızdır.Veren de alan da Allah olduğuna göre,Allah'a rağmen bu kısmeti nasıl açacaksın?Kısmet açma diye birşey yoktur.Birisine büyü yapılmış veya cin musallat olmuşsa, o kişinin işleri ters gidebilir.Bu durumda okuyarak düzeltilir.Kısmet açmak için vefk yazıyormuş'Hemde kişiye özel! Bunlara inanmayınız.Bir derdin,sıkıntın,kısmetsizliğin varsa,Alırsın abdest, iki rekat hacet namazı kılarsın, Allah'tan ne istiyorsan dilersin.İsteğini en az üç kere tekrarla, yedi kere tekrar daha iyidir.Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de böyle yapardı.Dileğin olana kadar dua edersin. Bu konularda Allah'tan başkasına sığınma! Sığınırsan Allah seni o kişiye havale eder.Bu sayfanın en altında bulunan ayeti iyi okuyun ve düşünün.

Bir diğeri de demiş ki: "Bağlama büyüsü yaparım, cinlerle değil Rahmani olarak." Sen kendini hemen ele verdin. Büyü haram mı,dinimiz de yasak mı?Haram ve yasak. O halde Allah'a atıfta bulunarak nasıl Rahmani büyü yaparım diyorsun? Allah'ın haram ettiği büyü için Rahmani diyorsun' Büyü cin kullanılmadan yapılmaz. Bu kadar bilinçsiz,bilgisiz,ilimsiz söz söyleyen hiç bir şey bilmiyor demektir.Birde insanlara yardımcı olurum diyorsun. İnsanlar bu gibi hocalara nasıl inanıyor,hayret ediyorum.

Bu site iyi bir şekilde okunup incelendiğinde;Büyünün ne olduğunu,büyü belirtilerini,büyüden kurtulma yollarını,yapılan büyünün insan üzerindeki tesir ve etkilerini,büyünün nasıl bozulacağını öğreneceksiniz.Büyü ile ilgili gizlilikleri ve sırları açıkladım.Sizlere bilmeniz gereken önemli bilgileri açıkça yazdım.

Ayrıca cin musallatının ne olduğunu, cinlerin insanlara neden musallat olduğunu,cin musallatını nasıl anlarız? Cin musallatından nasıl kurtuluruz?sorusunun cevabını, cin musallat olan kişinin nasıl olduğunu,büyü ve cin musallatı ilişkisi gibi bir çok sorunun yanıtlarını bulacaksınız.Cin musallatına uğramış veya büyülü kişilerin okuyacağı etkili duaları da ilave ettim.

Bazıları da, muskacıdır. her gelene muska verir takmasını öğütler. İleri ki bölümler de açıklayacağım üzere,muskanın cin musallatı veya büyü bozmada kesin bir iyileştirici özelliği yoktur. Ancak tedavi uzun sürerse o zaman geçici olarak verilir.Bir insanın ömür boyu muska takması mümkün değildir. Zaten kolayda değildir.

Bir başkası da, bilmem nerde bir çeşme varmış, oradaki suyu içince büyü bozulurmuş.İnsanları bir araya toplayıp otobüsle oraya götürüp su aldırıyormuş. Yani adam turistik seyahat yaptırıyor. Bunun da akıl ve mantıkla ilgisi var mı?

Adam takkeyi takmış, sakalı uzatmış, cübbeyi de giymiş, Allah,din, imandan anlatıyor bahsediyor, öbür yandan bilmem ne falina bakarım, cinlerle iş görürüm,aşk büyüsü yaparım,bağlama büyüsü yaparım,yıldızname bakarım diyor.Nerede kaldı senin müslümanlığın? Büyü yapan, fal bakan istediği kadar Allah'tan bahsetsin,Onun hiç bir inandırıcılığı olmaz.Büyü yapan büyü bozamaz.Çünkü büyü yapan şeytanlarla işbirliği içindedir. Söylediklerinin bir kısmı doğru bile olsa...

Bu işler o kadar ince ki; Din bilgisi oldukça yüksek birisi dedi ki; " falanca kişi xyz adlı kitaptan bazı şeyler okuyormuş veya okumaları için büyülü kişiye veriyormuş, büyülü kişi iyileşiyormuş!" O kitabı iyi bildiğim için, o hocaya: "Hocam, o kitabı sen okudun mu? Gördün mü?" "Hayır" dedi. O zaman hocaya:" Hocam o kitabın özü cin ve şeytan çağırmaya ve büyü yapmaya dayanır. Bunu da açıkça anlatır." dediğimde hoca şaşırdı. "Kendim okumadan kimseye güvenmeyeceğim" dedi. Anlayacağınız bu işler özel bilgiler ister. Böyle bir hoca bile kandırıldıktan sonra gerisini siz düşünün.

Çevremde, cinlerle iş gören, büyü bozduğunu, cin musallatını giderdiğini zanneden kişilerle konuşuyorum, görüşüyorum. Şuna inanınız ki, bunların hepsi son derece cahil kişilerdir.Sorduğum hiç bir soruya cevap verememektedirler.Hiç bir ilimleri yok, çoğu Kur'an okumayı biler bilmiyor.Yaptıkları uygulamalara da şahit oldum. Bazılarına sordum "Yanlış iş yapıyorsunuz, insan bu şekilde büyüden ve cin musallatındaan kurtarılmaz." Verdikleri cevap şu oldu." Zorla mı çağırıyoruz? Gelmesinler!" O zaman hayretler içinde kaldım.Şeytanların onları nasıl hükmü altına altına aldığını gördüm.

Para kazanmak hırsıyla insanları bu çeşit yanlış yollara sevkedenler, bir gün öleceklerini düşünmeli ve bunun hesabının çok ağır olacağını bilmelidir. Bedenine üç beş tane cin-şeytan girip ortaya çıkan ve insanlara en ufak faydası olmayan cinciler bir an önce kendilerine musallat olan cinlerinden kurtulmalıdır. İçindeki şeytanlar onları her gün felakete sürüklemektedir. "Ne kadar yaşarsan yaşa akibet gelecek başa" sözünü unutmamalılar.

Bu işlerle ilgili bir çok önemli bilgileri yazdım ki, kimse sizi aldatmasın, yanlış yollara sevketmesin. Allah göstermesin başınıza böyle bir iş geldiğinde ne yapacağınızı bilmenizi istedim ve özellikle bu işin şifasının yalnızca Kur'an'ı Kerim'de olduğunu özellikle vurguluyorum.Büyü bozdurmak istiyorum diyenlerin makaleleri iyi okuyup bu konular hakkında bilgi sahibi olduktan sonra karar vermelerinde büyük fayda vardır.

Halkımızın en çok muzdarip olduğu konulardan biridi de bozulmayan büyülerdir.Şunu aklınızdan çıkarmayın, büyü sadece Kur'an'ı Kerim'le bozulur.Eğer sana yapılan büyüyü Kur'an dışındaki işlemlerle bozmaya çalışmışlarsa büyü tabiki bozulmaz.Bu konuda ayrıntılı bilgileri "Büyü Nasıl Bozulur" başlığı altında açıkça yazdım.O bölümü okursanız büyü ile ilgili önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Cin musallatı ve büyü ile ilgili konular birbirine çok yakın ve bağlantılı olduğu için; bazı kelime veya cümleleri veya konuları tekrar ederek yazmak durumunda kaldım. Amacım bilgileri tam ve doğru olarak vermek olduğundan bu tekrarlar zorunlu olmuştur.Anlayamadığınız veya bilmek,öğrenmek istediğiniz konuları telefon edip veya mail atarak sorabilirsiniz.

"Peygamber size ne verdi ise onu alın, neyi yasakladıysa ondan da sakının ve Allah'tan korkun;Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır." (Haşr,7)

Peygamber aleyhisselatu vesselam, bir çok hadisi şerifte belirtildiğine göre, şeytan musallat olmuş ve büyülenmiş kimseleri okuyarak bu sıkıntılarından kurtarmıştır. O halde ayetin emrini yerine getirmek ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek bizlere her zaman yararlı olacaktır.

Aşağıdaki soruların cevaplarını bulup umarım ki yararlanırsınız.

1- Büyü nedir?Büyü gerçek mi? Büyü günah mı?

2-Üzerimde büyü veya cin musallatı olduğunu nasıl anlarım?Büyü nasıl anlaşılır?

3- Üzerimde büyü var mı?

4-Yapılan her büyü tutar mı?

5-Büyü nasıl bozulur-çözülür? Büyünün etkisi.Büyü bozma duası

6-Cin insana musallat olur mu? Bedenine girer mi? Cin Çarpar mı?

7-Büyünün etki süresi ne kadardır?

8-Büyünün çeşitleri nelerdir?Papaz Büyüsü nedir? Sabun Büyüsü nedir?

9-Büyü ne kadar sürede bozulur?

10-Büyü etkisini ne zaman gösterir?Büyü kaç günde tutar?Büyü kaç günde etki eder?

11- Uzaktan büyü bozulur mu?

12- Bedene giren cinler hangi belirtileri ve sıkıntıları yaparlar? Büyü belirti ve sıkıntıları nelerdir?

13- Büyü ile cin musallatının farkı nedir?

14- Nazar nedir? Nazarın etkileri nelerdir? Nazardan nasıl korunur ve kurtuluruz?

15- Cinler alemi. Cin musallatı belirtileri.Cin musallatı nedir?Cin çıkarma nedir?Cin-şeytan nedir?

17- Dua nedir? Nasıl dua etmeliyiz? Peygamberimiz (s.a.s) den çeşitli dua örnekleri...

18- Büyü ve cin musallatına karşı okuyacağınız ayet ve dualar.

19-Cin Ve Şeytan nedir? Cin var mı yok mu? Cin insana aşık olur mu?

20- Büyülü veya cin musallatına uğramış kişilerin kurtarılış hikayeleri.

21- "Sıkça Sorulan Sorular " bölümünde büyü, cin ve şeytan musallatı ile ilgili ilginç soru ve cevapları bulabilirsiniz.

22-Büyüden korunmak için muska takmak uygun mudur?

23- Muska ile büyü nasıl bozulur çözülür?

23-Muska nasıl bozulur?

24-Nazar nedir? Nazar duası.Nazarın etkileri.Nazar belirtileri.Nazardan korunmak.

25-Tütsü ile büyü bozulur mu?

26-Cin çarpar mı? Cin nasıl çarpar?Cin çarpması nedir?

27-Cinler insan kılığına şekline girer mi? Cinler görülür mü?

28-Cinler insanla konuşur mu? Cin insanla nasıl konuşur?

29-Karabasan nedir? Karabasan nasıl olur? Karabasan etkileri neler? Karabasandan nasıl kurtulunulur?

30- Dua okurken neden esnenir?

32- Büyünün eskisi yenisi olur mu?Eski yapılan büyüler bozulur mu?

33-Cinler insana neden musallat olur?

34-Cin ve ruh çağırma nedir?

35- 6. hissin kuvvetli olması ne demektir?

36-Büyü yapanın kim olduğunu nasıl anlarız?

37- Büyüyü ne bozar?

38-Büyü bozacak hoca arıyorum.

39- Bende büyü var mı?

40- Büyü tutar cin çarpar mı?

41-Cin musallatı,çarpması nasıl tedavi edilir?

42- Büyüden kurtulmak için ne yapmalıyım?

43-Cinlere hükmedilir mi?

44-Cinlerle iletişime geçilebilir mi? İrtibat kurulabilir mi?

45- Vesvese nedir?Vesveseden nasıl kurtulurum?

46-Büyünün insana olan etkileri nelerdir?

46-Büyü var mı? Büyü gerçek mi?

47-Bozulan büyü tekrarlar mı? Bir daha tutar mı?

48- Büyü işe yarar mı? Büyü ile bir şey elde edilebilir mi?

49- Büyü geri çevrilebilir mi?

50-Nazar değdiğini nasıl anlarız? Nazar değen insan nasıl olur?

51-Nazardan kurtulmak için okunacak ayetler.

52-Nazara karşı okunacak etkili dualar.

53-Gizli ilimler nedir?

54- Büyü bozulurken ne olur? Neler yaşanır?

55- Büyüyü kendimiz nasıl bozarız? Büyüyü kendimiz bozabilir miyiz?

56-Büyü bozma yöntemleri nelerdir?

57-Büyü olduğunu nasıl anlarız? Büyü yapıldığı nasıl anlaşılır? Büyü yapıldığını nasıl anlarım?

58-Cinler insanı hasta eder mi?Cinler hastalık yapar mı?

59-Cinler neden korkar?Şeytan neden korkar?

60-Cinlerin hızı ne kadardır?

61-Cinler uyur mu?

62-Cinler madde haline gelir mi?

63-Cinler insanlara yardım eder mi?

64-Cinler insanlara neden ve nasıl musallat olur?

65-Büyü cinlerle mi yapılır?

66-Büyü yapıldığı zaman cinler mi musallat olur?

67-Büyü yapılan insana cinler mi musallat edilir?

68-Büyü ile cin ilişkisi var mı? Büyü cinlerle mi yapılır?

69-Büyü ile cin çarpması,musallatı arasında ne fark vardır?

70-Büyü ile cinsel isteksizlik olur mu?Cinsellik bağlanır mı?

71-Büyü niçin yapılır?Büyü niye yapılır?

72-Büyü neden tutar veya tutmaz?

73-Büyü bozdurmak istiyorum.Büyü bozdurmak için iyi bir hoca arıyorum

74-Bana büyü yaplıdığını nasıl anlarım?

75-Eşimle bana büyü yapıldığını nasıl anlarım/anlarız?

76-Bana büyü yapılmış ne yapmalıyım?

77-Cinler hastalık tedavi eder mi?

78-Cinler hasta olur mu?Cinler hastalanır mı?

79-Büyü kaderi değiştirir mi? Büyü kaderi etkiler mi?Büyü kader midir?

80-Büyü herkese tutar mı? Büyü herkese etki eder mi?Büyü hemen etki eder mi?

81-Büyü zamanla bozulur mu?Büyü kendiliğinden bozulur mu?

82-Büyü bulunca ne yapılır?Büyü bulmak-Büyülü madde bulununca büyü bozulmuş olur mu?

83-Büyü nasıl bozulur-çözülür?

84-Büyü bozmak için okunacak ayet ve dualar

85-Kendimiz büyü bozabilir miyiz? Büyüyü kendimiz nasıl bozarız?

86-Papaz büyüsü nedir? Papaz büyüsü nasıl bozulur?

87-Karabasan nedir? Karabasan cin midir?Karabasandan nasıl kurtulunur?

88-Büyü nasıl etkisiz hale getirilir?

87-Büyü neden tesir eder?Büyü ters teper mi?Büyü kesin tutar mı?

88-Büyü insana zarar verir mi? Büyünün zararları nelerdir?

Halkımızın en çok muzdarip olduğu "karabasan" ın ne olduğu,nasıl olduğu,etkileri ve karabasandan nasıl kurtulacağımızı ,karabasanın sırrını anlatan önemli bilgiler verdim.

Eğer "Bedenine cin giren kişilerde görülen belirtiler" bölümündeki belirtilerden en az üç beş tanesini yaşıyorsanız tıbbi yardım alıp, herhangi bir iyileşme olmuyorsa, bizi arayınız. Cin musallatı veya büyülü kişilerin sorunları tibbi rahatsızlıklara çok benzer. ilk Önce bunun ayırt edilmesi lazımdır.

Bazı kişiler,büyüye veya cin musallatına inanmaz veya inanmak istemez.Bayan arıyor,kendisine baktığımızda büyülü veya üzerinde cin musallatı var.Kendisine okunarak tedavi edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sefer kadın,"Eşim böyle şeylere inanmıyor" demektedir.Veya tam tersi olmaktadır.Bir konu hakkında konuşabilmek, fikir ileri sürmek için, o konu ile ilgili bilgisi olmalıdır.Araştırmadan,sadece kulaktan dolma bilgilerle karşı tez sunmak kimseye yarar sağlamaz.Yazmış olduğum her şey,uzun yılların birikimi olup;Kur’an’ı Kerim ve hadislerin ışığı altındadır.Ayrıca bir çok denemelerimizin sonucudur.Neticede büyü ve cin musallatına uğramış kişilere söylediğimiz,sadece Kur’an’ı Kerim okumaları ,okuyamıyorsa,okutmaları veya dinlemeleridir.Kur’an okumanın veya dinlemenin hiçbir yan etkisi yoktur.Sonuçta kimse zararlı çıkmaz.Bazı insanlar büyülü veya cin musallatının etkisi altındadır.İçindeki cinler ona "Sende bir şey yok!" veya "Kur'an beni yakamaz!" veya cinlerin olmadığını veya insanın içinde giremeyeceği, vesveselerini verir ve o kişiyi kandırır.Kur'an'ı Kerim'den uzak tutmaya çalışır. O kişide ömür boyu sıkıntılar içinde, içindeki şeytanlarla berraber yaşar.Halbuki kısa bir tedavi süresi içinde bu cinlerden kurtulması mümkündür.Allah, insanlara cüzi irade yani aklını kullanma yeteneği vermiştir.Bu iradeni kullanamazsan ömür boyu sıkıntı çekersin.Kullanırsan rahat edersin.Bu her iş için geçerlidir.

Cin çarpması sözünü duymuşunuzdur.Bazılarınızda bu kelime tüylerinizi diken diken eder ve korkarsınız.Çok kişide bu konuları konuşmak bile istemez.Fakat bu gerçektir.Cin çarpması,dokunması,değmesi veya uğrama kelimeleri insanın bedenine cin girdiği (büyü yoluyla veya kendi isteğiyle) anlamındadır.Vücuda cin girdi mi ,belirtiler bölümünde saydığım rahatsızlıkları vermeye başlar.

Büyülü insan kapısı kilitli,pencereleri olmayan bir ev gibidir.Büyücü büyüsünü yapar, anahtarı denize atar.(Bu bir benzetmedir) O kişi artık ruhsal , fiziksel ve uykularında sıkıntılar yaşar.Bunlar uç noktalardır. Örneğin, normal bir kişi gece yattığında uyur.Fakat büyülü insan uykuya dalamaz, uyuyamaz veya çok uyuma isteği olur.Bu sıkıntılardan kurtulmak için bir anahtar gereklidir.İşin sırrı bu anahtarı kullanabilmektir.Anahtarı olmayan kapıyı kırar zarar verir.Önemli olan kırmadan dökmeden kapıyı açmaktır.İşte bu anahtarda Kur'an'ı Kerimdir.Kur'an dışında hiç bir şeyle bu kapıyı açamazsınız.Eğer açmak isterseniz,başarılı olamazsınız üstelik büyülü kişiye de zarar verilir.Unutmayınız ki, büyü yapan büyü bozamaz.Alimler der ki; Allah, büyücünün önce imanını alır,eğer dilerse sonra büyüsünü tutturur.İmanı olmayan kişinin de bu nedenle büyü çözmesi imkansızdır.Çünkü anahtar olan Kur'an'ı kerimden büyücünün nasibi yoktur.Büyücü şeytanla işbirliği yapmış kişi demektir.Şeytan'da, Allah ve insanların düşmanıdır.

İnsanların çoğu,büyüyü bir yere gömülen muska veya eve, işyerine sürülen domuz yağından olduğunu zanneder.İşin aslı öyle değildir.Bunlar şeytanın büyücüden istediği Allah'u tealaya isyan ettiren şirk koşan şeylerdir.Şeytan büyücüyü ne kadar isyan ettirirse büyücüye o kadar yardım eder. Muskanın veya domuz yağının aklı fikri mi var ki; insana bir takım sıkıntılar yaşatsın. Kişiye sıkıntıyı yaşatan şeytandır. Yani büyü, büyücünün insan bedenine şeytanları musallat etmesidir. Yapılan her büyü tutacak diye bir kuralda yoktur. Herşey Allah'u Tealanın dilemesine bağlıdır.Kur'an'ı Kerimde Yüce Allah şöyle buyuruyor: " İşte bu sihirlerden, koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar vermeleri mümkün değildi" (Bakara/102)

Bedeninde cin olan ve büyülü bir kişi,normal bir insandan fiziksel ve ruhsal olarak farklıdır.Sebebi belli olmayan korkular,iç sıkıntısı,uykusuzluk,çok çabuk hiddetlenmeler,baş ve sırt ağrıları,ellerde ve kollarda uyuşmalar,kötü rüya ve kabuslar ile belirtiler bölümünde açıklayacağım haller cinler tarafından yapılmaktadır.Ancak bunların sebebinin tıbbi olmaması lazımdır.Tıbbi sorunların çözümünü doktor yapar.Bedenden cin çıkarıldığı veya yakıldığı (öldürüldüğü ) andan itibaren insanda fiziki rahatsızlıkların hiçbiri kalmaz.Bunlar bir çok defa denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.Cinin insan bedenine girdiğinin ilk ispatı kendi deneyimlerimizdir.Bir çok kişide tanık olmuştur.

Kendisine nazar değmiş, cin-şeytan musallat olmuş veya büyü yapılmış kimseler; bunları ortadan kaldıracak iyi bir hoca bulamadıklarından veya maddi durumu elvermediği için yardım alamadıklarından mağdur durumda kalmaktadırlar. Bunun için "Dualar", "Büyü" ve "Nazarın Etkileri" bölümlerinde, Peygamber (s.a.v) efendimizin bu durumlar için tavsiye ettiği ve okuduğu dualardan örnekler verdim. Kur'an'ı Kerim okumanın ve dinlemenin yanında bu duaları da tekrar ederek okursanız, Allah'ın izniyle en azından sıkıntılarınızın şiddetini azaltabilirsiniz.

"Eûzu bikelimatillâhi-t tâmmât, min ğazabihi ve ıkabih, ve şerra ibadih, ve min hemezatiş-şeyatin." (Hadis-i Şerif)

"Allah'ın gazabından, kullarının şerrinden, Şeytanların vesveselerinden ve gelmelerinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım."

İnsanları cinlerden kurtarmak, yapılan büyüleri bozmak ancak Allah'ın ihsanı, yardımı ile olur. Allah'tan başka varlıklardan yardım istemek (cinlerden,şeytanlardan) kimseye bir fayda sağlamayacağı gibi, zararı olur.Şirke girer.İşte bu yüzden cin kullananlar büyü bozamaz, cin musallatını gideremez.Büyü yapan büyü bozamaz.

Çalışma Alanım

Çalışma alanım: Kendisine büyü yapılmış veya cin-şeytan musallatına uğramış kişileri Kur'an'ı Kerim ile kurtarmaktır.Bu varlıklara Kur'an' Kerim'den başka etki etmek mümkün değildir.Bunun dışında hiç bir şeyle ilgili olarak mail atmayınız ve aramayınız.

Bu makaleleri okurken, bazılarınızın içine sıkıntı, titreme, okumama isteği, bulantı, vesvese veya yazıların üzerine bir sis bulutu inebilir. Eğer bu tür şeyler oluyorsa, kesinlikle büyülü veya cin musallatına uğramışsınız demektir. İçinizdeki cinler sizinle bizi karşılaştırmak istemedikleri için bunları yaparlar. Nasıl ki hiç birimiz göz göre göre ateşe gitmek istemezsek, şeytanlar da kimden zarar geleceğini iyi bildiklerinden bu durumları yaşatabilirler.Hatta şeytan sizi tehdit ( bu tehdit içinizden konuşma veya beyninize vesvese vererek olabilir) dahi edebilir.Onların söyledikleri yalan olup bir şey yapamazlar.Bu durumları yaşarsanız, şeytandan olduğunu bilip ulaşmaya çalışınız.

" Göklerin ve yerin ve onlarda bulunan her şeyin hükümrânlığı Allah'ındır! O herşeye gücü yetendir." (Maide,120)

 
 
"Doğrusu içimizde müslüman olanlar da var, olmayanlar da var! Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayıp bulanlardır,Müslüman olmayanlar ise cehenneme odun olacaklardır!"

(Cin/14,15)

"Şüphesiz, şeytan insanda kanın ulaştığı yere ulaşır."

Hadisi Şerif

 

 


Tüm Hakları Saklıdır (c) -2011