Ana Sayfa   İletişim Formu
     
 
 • Home
   Dua Hakkında
   Dua, insanın Allah’a yönelmesi,yaratanından dilemesi,istemesidir.Dua büyük bir ibadet sayılmaktadır.Dua ederken ,mutlaka Arapça olacak diye bir kural yoktur.Belirli şartları yerine getirerek, içinden geldiği gibi edilir.Ancak Allah’tan istekler meşru olmalı ve olmayacak şeyler istenmemelidir.
   Kur'an da Dua
   Hak Teala buyuruyor ;”Ey habibim!”Eğer benim kullarım sana beni sorarlarsa onlara çok yakın olduğumu söyle.Bana dua edince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki maksatlarına nail olabilsinler.”(Bakara-186)
   Hadislerle Dua
   “Büyük zorluklarla karşılaştığınız zaman; “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” zikrine devam ediniz. (Ebu Davud,vitr,25;TirmiziKıyame,8; İbn Hanbel,Müsned,1/336)
   Peygamberimizin Dualarından Bazıları
   ”Ya Rab, benim hatalarımı,bilmeden yaptıklarımı,işimde aşırı gitmemi ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle.Allah’ım ,benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi,hata ve kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle.”(Buhari Deavat,60;Müslim,70)
   Dua Nasıl Yapılmalı?
   “Sakın sizden biri dua ederken “Ya Rabbi dilersen beni mağfiret eyle ,dilersen bana merhamet eyle” demesin.İstediğini sağlamca ve katiyetle istesin.Çünkü Allah’ı şu veya bu işe zorlayabilecek hiçbir kuvvet yoktur.” (Buhari,Deavat,21)
   Dua'nın Adabı
   Abdestli bulunmak,bir namazdan sonra yapılmalı, Önce tevbe be istiğfar yapılmalı, kıbleye yönelmeli,duadan önce Allah’a hamd edilmeli...
   Çeşitli Dualar
   “Rabbimiz Tebareke ve Teala her gece, gecenin üçte biri kaldığı sırada dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur:”Bana dua eden var mı,duasına icabet edeyim?İstediğini vereyim.Bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim? (Buhari,Teheccüt,14)
  • Vesvese Nedir?
   Vesvese ,gizli ses demektir.İnsanın içinden ,duygu,düşünce veya bir sesin gelerek onu yönlendirmesidir.Genelde bu duygular kişiyi olumsuzluklara yöneltir.Adeta ikinci bir şahsın onu içinden yönlendirmesi gibi olur.
   Vesvese ile İlgili Ayetlerden Bazıları
   “Ey Adem oğulları! Şeytan;babanla ananızı ,avret yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardığı gibi,sakın sizi de belaya uğratmasın!Çünkü o ve taraftarları ,sizi,sizin kendilerini göremeyeceğiniz cihetten (yönden ,taraftan) görürler.Biz, o şeytanları,iman etmeyen kimselerin dostları kılmışızdır.” (Araf;27)
   Cin Nasıl Vesvese Verir?
   Şeytan veya cinin vesvese verebilmesi için, önce onun, insanın bedenine girmesi gereklidir.Hicr suresi 27. ayeti, cin ve şeytanın ateşten yaratıldıklarını,mesamata yani maddeye ve insanın vücudundaki görünmez deliklerden içeri girebildiğini belirtmiştir.
   Vesveseden Nasıl Kurtuluruz?
   Hicr Suresi 27. ayetinin tefsirinde; Cinlerin insan bedenine girdiği açıkça belirtilmiştir.Şeytan ve cin ateşten yaratıldıkları için bu tefsir şeytan içinde geçerlidir.Zaten Kur’an’ı Kerimde cin ve şeytan bazen birbirinin yerine de kullanılmıştır.Allah’a isyan eden,inkar eden cinlere şeytan diyoruz.Bunlar bedensiz varlıklardır.Yüce Allah bunları ateşten,bugünkü anlamı ile ışınlardan-şuadan yaratmıştır.
 • Sale
   Cin Nedir?
   Cin, arapça bir kelime olup “gizli,örtülü” anlamındadır.Kuran’ı Kerimde otuzdan fazla ayette geçmektedir.Ayrıca Kur’an’ı Kerim’de başlı başına ;yetmiş ikinci sırada yirmi sekiz ayetli Cin suresi bulunmaktadır.
   Cinler İnsanın Bedenine Girebilir mi?
   Hak Dini Kur’an Dili isimli tefsirinde; “Vel canne halaknahü min kablü min narus semum” Meali;” (Cannı da(insandan önce) mesemeta (yani maddeye) nüfuz edici ateşten (ışınlardan ,enerjiden) yarattık. (Hicr-27)
   Cinler Gaybı Bilirler mi?
   Gayb ,bilinmiyen demektir.Yanlış bir inanış olarak, gayb “gelecek “ olarak düşünülür.Gerçekte gayb;Bir kişinin, geçmişte, şu anda ve gelecekte bilemedikleridir..Cinler geçmiş olaylardan ancak gördüklerini, yaşadıklarını bilebilir. Her şeyi bilemezler.Bildikleri ise (o olayı gören bilen) başka cinlerden öğrendikleridir.Şu an içinde durum aynıdır.Geçmişi ve şu anı bilemeyen cinler geleceği nasıl bilecekler!
   Cinler Nasıl Beslenirler?
   Bu konuda ilim adamları üç ayrı fikir ortaya atmışlardır. 1-Cinler yemezler içmezler.Bu itibar edilmeyen bir sözdür. 2-Onlardan bir kısmı yer, içer bir kısmı yemez içmez .
   Cinler İnsanlarla Evlenir mi?
   Erkek cinin insan kadınla,kadın cinin insan erkekle cinsel ilişki kurması en çok karşılaşılan olaylardandır.Halk arasında “cinle evli” tabiri çokça kullanılmaktadır.İnsanların hemen tamamı,nasıl olduğunu merak etmekte;cinin enerji halinden çıkıp madde haline geldikten sonra bu ilişkiyi yaptığını sanmaktadır.
   Cinler Mükellef mi?(Allah'a Karşı Sorumlu mu?)
   Bütün alimlere göre,ittifakla cinler mükellef ve muhatabtırlar.
   Cinler İnsanlarla İletişime Geçebilir mi?
   Cinlerin insanlarla iletişime geçmesi ancak ,insanın bedenine görmesiyle olur.
   Cinler Ne Kadar Yaşarlar?
   Cinler çok yüksek bir hızda hareket ederler.Onları göremeyişimizin nedeni de bu yüksek hızlarındandır. Bu nedenle ömürleri,insanların ortalama ömürleri olan 70 senenin 10 -12 katı yani 700 ile 1000 sene arasında değişmektedir.
 • Community
   Büyü Nedir?
   Büyü, büyücünün cin ve şeytanları ve bazı malzemeleri kullanarak,kişileri fiziksel ,ruhsal ve uykularında etkileyen ,islamiyetle hiçbir ilgisi olmayan ,büyücüler tarafından yapılan ve peygamberimizin şirkten (Allah’a,ortak ,eş koşma) sonra büyük günahlardan saydığı haram bir eylemdir.
   Büyünün Olduğuna Kur'an-ı Kerim'den İspatlar
   De ki:”Ağaran sabahın Rabbine sığınırım!Yarattıklarının şerrinden ve karanlığını yaydığında kapkara gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiği zaman,kıskanç kişinin şerrinden!” (Felak Suresi)
   Büyünün Olduğuna Hadislerden İspatlar
   Ebu Hüreyre (r.a.) rivayet edilmiştir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: “Helak edici yedi büyük günahtan sakının!” Sahabe sordu: -Nedir onlar Allah’ın Rasulu?..
   Büyülü Kişide Görülen Sıkıntılar
   Büyülü bir kişi ; fiziksel , ruhsal ve uykusunda olumsuz durumlar yaşar.İnsanın bedenine cin musallat olması(girmesi) iki halden biriyle olur.Büyücü göndermiştir veya kendi isteği ile girmiştir.Hangisi olursa olsun, o kişi aşağıdaki belirtilerden en az 4-5 tanesini yaşar.
   Üzerimizde Büyü veya Cin Musallatı Olduğunu Nasıl Anlarız?
   Aşağıdaki ayetlerden her birini en az 40-50 kere okuyun; eğer içinize daralma ,sıkıntı heyecan,bedende uyuşmalar,ağlama ,baş ağrısı, titremeler vb. şeyler oluyorsa ...
   Büyü Nasıl Bozulur?
   Büyü, büyücünün insanın bedenine cin musallat etmesi olayıdır.Büyücü,cini insana musallat ederken, bir takım malzemeler kullanmış olabilir.( muska gibi) Bu malzemelerin bulunması büyüyü çözmez.Bulsanız bile ,büyünün asli unsuru olan cin hala bedendedir.O halde vücuttaki cini çıkarma ,çıkmazsa yakmak lazımdır.
 • Store Locator
   Muska Nedir?
   Muska,İslam öncesi zamanlarda ,doğa üstü güçlere,cinlere ve şeytanlara karşı korunmak üzere,çeşitli şekillerde yazılıp takılmıştır.Fakat içlerine bakıldığında ,anlamı olmayan bir takım yazı ,şekil ve karamalardan ibarettir.
   Cincinin Buldum Dediği Muska ile Büyü Çözülür mü?
   En çok duyduğumuz sözlerden biride;bilmem kim hoca ,bana yapılan muskayı,büyüyü buldu büyü çözüldü.Peki bulundu da neden hala rahatsızlık çekiyorsun?
   Muskanın Büyülü veya Cinli Kişiye Yararı Olur mu?
   Muska yazmak peygamberimiz tarafından meşru sayıldığına göre; Yazılmasında bir sakınca olmayıp,ancak belirli şartların yerine getirilmesi lazımdır.
 • Products
   Nazar Nedir?
   Nazar,göz değdirmek,kötü gözle bakmak anlamına gelir.Kur’an’ı Kerim’de nazardan bahseden ayetlerde vardır.
   Nazarın Etkileri
   İki çeşit nazar etkisi bulunmaktadır.
 • Products
 • Products

Sitenin tamamını sabırla okumanızı tavsiye ederim.

Büyü nedir?Üzerimde büyü ve cin musallatı olduğunu nasıl anlarım? Büyüyü kimler,nasıl yapar?Yapılan her büyü tutar mı? Büyü nasıl çözülür?

Büyücü ve cincilerden neden ve nasıl sakınmalıyız?Cinler bedene girebilir mi?Bedene giren cinler insanda hangi sıkıntıları yaparlar?Büyü ile cin musallatının ne farkı var? Vb. soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Halkımızın bu konularla ilgili merak ettiği soruların yanıtlarını da istek üzerine “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde açıkladım. Bu kısmı da incelerseniz,önemli bilgiler elde edebilirsiniz.Aklınıza takılan soruların yanıtlarını bulacağınızı umarım.

Bazı kişiler,bu tür şeylere inanmaz veya inanmak istemez.Bir konu hakkında konuşabilmek, fikir ileri sürmek için, o konu ile ilgili bilgisi olmalıdır.Araştırmadan,sadece kulaktan dolma bilgilerle karşı tez sunmak kimseye yarar sağlamaz.Yazmış olduğum her şey,uzun yılların birikimi olup;Kur’an’ı Kerim ve hadislerin ışığı altındadır.Ayrıca bir çok denemelerimizin sonucudur.Neticede büyü ve cin musallatına uğramış kişilere söylediğimiz,sadece Kur’an’ı Kerim okumaları ,okuyamıyorsa,okutmaları veya dinlemeleridir.Kur’an okumanın veya dinlemenin hiçbir yan etkisi yoktur.Sonuçta kimse zararlı çıkmaz.

Cin çarpması sözünü duymuşunuzdur.Bazılarınızda bu kelime tüylerinizi diken diken eder ve korkarsınız.Çok kişide bu konuları konuşmak bile istemez.Fakat bu gerçektir.Cin çarpması,dokunması,değmesi veya uğrama kelimeleri insanın bedenine cin girdiği (büyü yoluyla veya kendi isteğiyle) anlamındadır.Vücuda cin girdi mi ,belirtiler bölümünde saydığım rahatsızlıkları vermeye başlar.

Büyülü insan kapısı kilitli,pencereleri olmayan bir ev gibidir.Büyücü büyüsünü yapar, anahtarı denize atar.(Bu bir benzetmedir) O kişi artık ruhsal , fiziksel ve uykularında sıkıntılar yaşar.Bunlar uç noktalardır. Örneğin, normal bir kişi gece yattığında uyur.Fakat büyülü insan uykuya dalamaz, uyuyamaz veya çok uyuma isteği olur.Bu sıkıntılardan kurtulmak için bir anahtar gereklidir. İşte bu anahtarda Kur'an'ı Kerimdir.Kur'an dışında hiç bir şeyle bu kapıyı açamazsınız.Eğer açmak isterseniz,başarılı olamazsınız üstelik büyülü kişiye de zarar verilir.Unutmayınız ki, büyü yapan büyü bozamaz.Alimler der ki; Allah, büyücünün önce imanını alır,eğer dilerse sonra büyüsünü tutturur.İmanı olmayan kişinin de bu nedenle büyü çözmesi imkansızdır.Çünkü anahtar olan Kur'an'ı kerimden büyücünün nasibi yoktur.Büyücü şeytanla işbirliği yapmış kişi demektir.Şeytanda, Allah ve insanların düşmanıdır.

İnsanların çoğu,büyüyü bir yere gömülen muska veya eve, işyerine sürülen domuz yağından olduğunu zanneder.İşin aslı öyle değildir.Bunlar şeytanın büyücüden istediği Allah'u tealaya isyan ettiren şirk koşan şeylerdir.Şeytan büyücüyü ne kadar isyan ettirirse büyücüye o kadar yardım eder. Muskanın veya domuz yağının aklı fikri mi var ki; insana bir takım sıkıntılar yaşatsın. Kişiye sıkıntıyı yaşatan şeytandır. Yani büyü, büyücünün insan bedenine şeytanları musallat etmesidir. Yapılan her büyü tutacak diye bir kuralda yoktur. Herşey Allah'u Tealanın dilemesine bağlıdır.Kur'an'ı Kerimde Yüce Allah şöyle buyuruyor: " İşte bu sihirlerden, koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı; fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar vermeleri mümkün değildi" (Bakara/102)

Bedeninde cin olan ve büyülü bir kişi,normal bir insandan fiziksel ve ruhsal olarak farklıdır.Sebebi belli olmayan korkular,iç sıkıntısı,uykusuzluk,çok çabuk hiddetlenmeler,baş ve sırt ağrıları,ellerde ve kollarda uyuşmalar,kötü rüya ve kabuslar ile belirtiler bölümünde açıklayacağım haller cinler tarafından yapılmaktadır.Ancak bunların sebebinin tıbbi olmaması lazımdır.Tıbbi sorunların çözümünü doktor yapar.Bedenden cin çıkarıldığı veya yakıldığı (öldürüldüğü ) andan itibaren insanda fiziki rahatsızlıkların hiçbiri kalmaz.Bunlar bir çok defa denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.Cinin insan bedenine girdiğinin ilk ispatı kendi deneyimlerimizdir.Bir çok kişide tanık olmuştur.

Kendisine nazar değmiş, cin-şeytan musallat olmuş veya büyü yapılmış kimseler; bunları ortadan kaldıracak iyi bir hoca bulamadıklarından veya maddi durumu elvermediği için yardım alamadıklarından mağdur durumda kalmaktadırlar. Bunun için "Dualar", "Büyü" ve "Nazarın Etkileri" bölümlerinde, Peygamber (s.a.v) efendimizin bu durumlar için tavsiye ettiği ve okuduğu dualardan örnekler verdim. Kur'an'ı Kerim okumanın ve dinlemenin yanında bu duaları da tekrar ederek okursanız, Allah'ın izniyle en azından sıkıntılarınızın şiddetini azaltabilirsiniz.

" Göklerin ve yerin ve onlarda bulunan her şeyin hükümrânlığı Allah'ındır! O herşeye gücü yetendir." (Maide,120)

 
"Doğrusu içimizde müslüman olanlar da var, olmayanlar da var! Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayıp bulanlardır,Müslüman olmayanlar ise cehenneme odun olacaklardır!"

(Cin/14,15)

"Şüphesiz, şeytan insanda kanın ulaştığı yere ulaşır."

Hadisi Şerif

 

 


Tüm Hakları Saklıdır (c) -2011